• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Doortocht

Herinrichting van de Doortocht in het centrum van Willebroek – van de watertoren tot aan de brug over het kanaal. Dit project is de tweede fase van de uitvoering van ‘Willebroek Morgen’, resultaat van de ontwerpwedstrijd uit 2003.

Verkeer. De verkeersafwikkeling in de Doortocht wordt verhelderd en eenduidig gemaakt, ze verloopt nu via de Oud-Strijdersstraat. De rijweg wordt geflankeerd door laanbomen, parkeervakken en vrije fietspaden.

Pleinen. De beperking van de ruimte voor verkeer zorgt ervoor dat de drie deelruimten – het plein rond de watertoren, het parkje bij de schoolingang en het pleintje aan de Van Landeghemstraat – weer volledig tot hun recht komen. Zo ontstaat een hogere verblijfskwaliteit die telkens onderlijnd wordt met een eigen thema – in detaillering en materiaalgebruik. Ondanks hun specifieke karakter gaan de drie deelruimten toch duidelijk met elkaar in trialoog – ze werken als tandwielen op elkaar in.

Materiaal. Het ontwerp voorziet een robuust materialenpalet: beton, kleiklinkers, asfalt en ijzersmeedwerk. Op die wijze wordt Willebroek weer geprofileerd als een dynamische, postindustriële no-nonsense gemeente – weliswaar met een industrieel verleden om trots op te zijn. Het markante patrimonium – waaronder de beroemde brug van Willebroek – wordt extra in de verf gezet.

Jaar

2011-2013 Ontwerp en realisatie

Ligging

Dendermondsesteenweg / Zegestraat / Oud-Strijdersstraat / Dokter Persoonslaan / August Van Landeghemplein

Opdrachtgever

Gemeente Willebroek

Omvang

3.024.129,72 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Studiebureau Talboom

, ,