Projecten


Nieuws

Masterplan Nekkerpoort afgerond

In navolging van het Masterplan De Nekker vroeg de stad Mechelen aan Stramien om een masterplan te maken voor de nabijgelegen omgeving Nekkerpoort. Vandaag een anoniem gebied – voornamelijk als parking gebruikt – morgen een aantrekkelijke site met een eigen karakter, een grotere samenhang en een logische ontsluiting voor de verschillende vervoersmodi. ‘De strip’ tussen […]


Een verdienstelijke tweede plaats in de Open Oproep voor de Groenplaats te Antwerpen

Het team Stramien – TVK Trévelo & Viger-Koher Architectes Urbanistes uit Parijs werd samen met vier andere teams geselecteerd voor de wedstrijdfase van de Open Oproep voor de Groenplaats Antwerpen. Het ontwerpteam van Stramien haalde een verdienstelijke tweede plaats. Na een grondige analyse van de bestaande problemen werd het plein ontworpen als een aantrekkelijk centrumplein, […]


Team Cruz y Ortiz – Stramien geselecteerd voor Portus-site Gent

Voor de herontwikkeling van de Portus-site – op een strategische plek tussen het stadscentrum en de Oude Dokkken – heeft ontwikkelaar Gedevco een architectuurwedstrijd georganiseerd. Een 20-tal teams werden uitgenodigd om te kandideren voor de ontwerpwedstrijd. Daarvan zijn er vijf geselecteerd voor de tweede ronde waaronder het team Cruz y Ortiz – Stramien. Portus is […]


KDG campus zuid

Voor de aanpak van deze opgave gaat Stramien een intensieve samenwerking aan met architectenbureau RAU uit Nederland. De nieuwe KDG Campus Zuid, tegenover het justitiepaleis, groepeert verschillende opleidingen, en de algemene diensten en de studentenvoorzieningen van de Karel de Grote Hogeschool en biedt vanaf 2016 plaats aan 5.500 studenten en 500 docenten. De bestaande gebouwen […]


PPS centrumontwikkeling

Via een PPS-formule wil de gemeente Malle een groot projectgebied, pal in de kern van Oostmalle een nieuwe invulling geven. Het plan voorziet een nieuwe bibliotheek en een jeugdclub gecombineerd met lokalen voor de jeugdbewegingen, aangevuld met een kinderkribbe en de herbestemming van de oude school. Ook de integratie van de feestzaal past in het […]


AP hogeschool

Na de verhuis van de Antwerpse centrale Stadsbibliotheek kocht de provincie Antwerpen dit gebouw voor de provinciale Hogeschool Plantijn, het provinciaal Architectuur-Archief en het Provincie-Archief. Het complex strekt zich uit tussen Lange Nieuwstraat, Parochiaanstraat en Sint-Jacobsmarkt. De uitdaging ging erom zowel de campus voor de Hogeschool als de beide Archieven een echte identiteit te geven […]


Permeke bibliotheek

Herbestemming en verbouwing van een voormalige garagecomplex (Permeke) – midden in een moeilijke buurt vlak bij het Centraal Station. De stad Antwerpen had een architectuurwedstrijd uitgeschreven, Stramien werd laureaat. Concept en ontwerp. Aan de zijde van het De Coninckplein werden de verkrotte oude gebouwen gesloopt. Centraal staat nu een nieuwe glazen kubus, met daarin een […]