Stramien, Origin en BC Architects gaan aan de slag in Fort 5 van Edegem

De gemeente Edegem kende begin januari de opmaak voor het ontwerp van het regiohuis en het erfgoedbeheersplan voor Fort 5 toe aan het team Stramien-BC Architects-Origin. De twee projecten kaderen binnen een grotere opgave om het voormalige fort en Hof ter Linden te verankeren binnen de Antwerpse zuidrand.

Stramien zal als hoofdaannemer de opdracht superviseren, stedenbouwkundig verankeren en de buitenaanleg uitwerken. Het jonge en veelbelovende BC Architects zal het regiohuis uitwerken, en het beslagen Origin werkt aan de opmaak het erfgoedbeheersplan.

Het masterplan voor het regiohuis en de omgeving heeft de ambitie om Fort 5 op de kaart te zetten. De hele Antwerpse zuidrand kan binnenkort genieten van natuureducatie, niet langer in een klas, maar in een volwaardig en gastvrij ‘huis’. Hangar 23 wordt ontdaan van zijn dak en omgevormd tot een ecologisch ommuurde tuin met paviljoenen opgebouwd in gecompacteerde aarde. Het laagdrempelige bouwproces laat ook toe kinderen van de lagere scholen, verenigingen en andere geïnteresseerden te laten participeren in de productie van de bouwstenen. Edegem bouwt letterlijk zelf haar nieuwe regiohuis! De plannen voor de omgeving worden door Stramien uitgewerkt. Er wordt gedacht aan een nachtvlindertuin in het reduit (de kern van het fort), een educatieve tuin en een verlicht pad…

De hoofddoelstelling van het erfgoedbeheersplan door Origin is de afstemming van de bouwkundige en natuurlijke erfgoedwaarden van de site met het huidige en toekomstige gebruik van het fort. Onder erfgoedwaarde valt ook de zelfgeneratie van inkomsten uit erfgoed. Samen met alle gebruikers en actoren gaan we op zoek naar de geschikte invulling. Origin zal dit proces samen met Stramien begeleiden. Zo wordt het beheersplan een echt toekomstplan, dat de visies van de verschillende belanghebbenden integreert.

De gemeente Edegem kende begin januari de opmaak voor het ontwerp van het regiohuis en het erfgoedbeheersplan voor Fort 5 toe aan het team Stramien-BC Architects-Origin. De twee projecten kaderen binnen een grotere opgave om het voormalige fort en Hof ter Linden te verankeren binnen de Antwerpse zuidrand.

Stramien zal als hoofdaannemer de opdracht superviseren, stedenbouwkundig verankeren en de buitenaanleg uitwerken. Het jonge en veelbelovende BC Architects zal het regiohuis uitwerken, en het beslagen Origin werkt aan de opmaak het erfgoedbeheersplan.

Het masterplan voor het regiohuis en de omgeving heeft de ambitie om Fort 5 op de kaart te zetten. De hele Antwerpse zuidrand kan binnenkort genieten van natuureducatie, niet langer in een klas, maar in een volwaardig en gastvrij ‘huis’. Hangar 23 wordt ontdaan van zijn dak en omgevormd tot een ecologisch ommuurde tuin met paviljoenen opgebouwd in gecompacteerde aarde. Het laagdrempelige bouwproces laat ook toe kinderen van de lagere scholen, verenigingen en andere geïnteresseerden te laten participeren in de productie van de bouwstenen. Edegem bouwt letterlijk zelf haar nieuwe regiohuis! De plannen voor de omgeving worden door Stramien uitgewerkt. Er wordt gedacht aan een nachtvlindertuin in het reduit (de kern van het fort), een educatieve tuin en een verlicht pad…

De hoofddoelstelling van het erfgoedbeheersplan door Origin is de afstemming van de bouwkundige en natuurlijke erfgoedwaarden van de site met het huidige en toekomstige gebruik van het fort. Onder erfgoedwaarde valt ook de zelfgeneratie van inkomsten uit erfgoed. Samen met alle gebruikers en actoren gaan we op zoek naar de geschikte invulling. Origin zal dit proces samen met Stramien begeleiden. Zo wordt het beheersplan een echt toekomstplan, dat de visies van de verschillende belanghebbenden integreert.

minder »


Havenland geselecteerd als strategisch project

‘Havenland’ werd door Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, geselecteerd als een van de negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen.

Hiermee erkent de minister dat Havenland een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen op de Rechter- en Linkerscheldeoever. Het Havenbedrijf krijgt hiervoor gedurende drie jaar een financiële ondersteuning van 100.000 euro, waardoor het dit project op een professionele manier kan ondersteunen.

‘Havenland’ – uitgedacht door Stramien, in samenwerking met Daddy Kate, BC architects and studies en Bas- is een sterk merk dat de Haven van Antwerpen in al haar facetten in de schijnwerpers wil zetten en toerisme en recreatie veel sterker wil uitbouwen. Naast waterbussen voorziet Havenland ook een uitgebreide branding, een netwerk van veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen en een nieuwe vormgeving voor de onthaalinfrastructuur.

Projectinfo

RSV Vlaanderen

 

‘Havenland’ werd door Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, geselecteerd als een van de negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen.

Hiermee erkent de minister dat Havenland een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen op de Rechter- en Linkerscheldeoever. Het Havenbedrijf krijgt hiervoor gedurende drie jaar een financiële ondersteuning van 100.000 euro, waardoor het dit project op een professionele manier kan ondersteunen.

‘Havenland’ – uitgedacht door Stramien, in samenwerking met Daddy Kate, BC architects and studies en Bas- is een sterk merk dat de Haven van Antwerpen in al haar facetten in de schijnwerpers wil zetten en toerisme en recreatie veel sterker wil uitbouwen. Naast waterbussen voorziet Havenland ook een uitgebreide branding, een netwerk van veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen en een nieuwe vormgeving voor de onthaalinfrastructuur.

Projectinfo

RSV Vlaanderen

 

minder »


Dorpsplein Heindonk genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2016

Deze week werd bekendgemaakt dat het Dorpsplein van Heindonk één van de vijf genomineerde projecten is voor de Prijs Publieke Ruimte. Het team Stramien – Talboom stond in voor de integratie van het kunstwerk en de heraanleg van het dorpsplein en de hoofdweg doorheen het dorp.

Het team realiseerde samen met de gemeente Willebroek, kunstenaar Roel Vandebeek en de inwoners van Heindonk een plek ‘om thuis te komen’. Na een kort participatietraject werd duidelijk dat de Heindonkenaars nood hadden aan een herkenbaar dorpsplein waarop ze konden ‘thuiskomen’. Met deze wens ging kunstenaar Roel Vandebeek aan de slag en bouwde een profane ‘dorpskapel’, met de sprekende titel ‘Finally Home’.

Een nieuwe profilering vormt de voormalige brede gewestweg om tot een Vlaamse bolle kasseiweg op schaal van het dorp. Bakstenen zitmuurtjes met dekstenen in blauwe hardsteen bakenen de nieuwe hoven van de kerk en het dorsplein af. Een bescheiden nieuw dorpsplein in gezaagde kassei met grasvoeg biedt plaats voor de dorpskapel, kermis en terrasjes en geeft Heindonk zo een plek waar alle monumenten tot rust kunnen komen.

Op 19 mei, tijdens het Congres Publieke Ruimte, wordt de winnaar van de Prijs Publieke Ruimte 2016 bekend gemaakt. Wij kijken benieuwd uit naar de vier andere genomineerden.

Zie projectfiche

Deze week werd bekendgemaakt dat het Dorpsplein van Heindonk één van de vijf genomineerde projecten is voor de Prijs Publieke Ruimte. Het team Stramien – Talboom stond in voor de integratie van het kunstwerk en de heraanleg van het dorpsplein en de hoofdweg doorheen het dorp.

Het team realiseerde samen met de gemeente Willebroek, kunstenaar Roel Vandebeek en de inwoners van Heindonk een plek ‘om thuis te komen’. Na een kort participatietraject werd duidelijk dat de Heindonkenaars nood hadden aan een herkenbaar dorpsplein waarop ze konden ‘thuiskomen’. Met deze wens ging kunstenaar Roel Vandebeek aan de slag en bouwde een profane ‘dorpskapel’, met de sprekende titel ‘Finally Home’.

Een nieuwe profilering vormt de voormalige brede gewestweg om tot een Vlaamse bolle kasseiweg op schaal van het dorp. Bakstenen zitmuurtjes met dekstenen in blauwe hardsteen bakenen de nieuwe hoven van de kerk en het dorsplein af. Een bescheiden nieuw dorpsplein in gezaagde kassei met grasvoeg biedt plaats voor de dorpskapel, kermis en terrasjes en geeft Heindonk zo een plek waar alle monumenten tot rust kunnen komen.

Op 19 mei, tijdens het Congres Publieke Ruimte, wordt de winnaar van de Prijs Publieke Ruimte 2016 bekend gemaakt. Wij kijken benieuwd uit naar de vier andere genomineerden.

Zie projectfiche

minder »