Dorpsplein Heindonk genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2016

Deze week werd bekendgemaakt dat het Dorpsplein van Heindonk één van de vijf genomineerde projecten is voor de Prijs Publieke Ruimte. Het team Stramien – Talboom stond in voor de integratie van het kunstwerk en de heraanleg van het dorpsplein en de hoofdweg doorheen het dorp.

Het team realiseerde samen met de gemeente Willebroek, kunstenaar Roel Vandebeek en de inwoners van Heindonk een plek ‘om thuis te komen’. Na een kort participatietraject werd duidelijk dat de Heindonkenaars nood hadden aan een herkenbaar dorpsplein waarop ze konden ‘thuiskomen’. Met deze wens ging kunstenaar Roel Vandebeek aan de slag en bouwde een profane ‘dorpskapel’, met de sprekende titel ‘Finally Home’.

Een nieuwe profilering vormt de voormalige brede gewestweg om tot een Vlaamse bolle kasseiweg op schaal van het dorp. Bakstenen zitmuurtjes met dekstenen in blauwe hardsteen bakenen de nieuwe hoven van de kerk en het dorsplein af. Een bescheiden nieuw dorpsplein in gezaagde kassei met grasvoeg biedt plaats voor de dorpskapel, kermis en terrasjes en geeft Heindonk zo een plek waar alle monumenten tot rust kunnen komen.

Op 19 mei, tijdens het Congres Publieke Ruimte, wordt de winnaar van de Prijs Publieke Ruimte 2016 bekend gemaakt. Wij kijken benieuwd uit naar de vier andere genomineerden.

Zie projectfiche