Havenland geselecteerd als strategisch project

‘Havenland’ werd door Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, geselecteerd als een van de negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen.

Hiermee erkent de minister dat Havenland een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen op de Rechter- en Linkerscheldeoever. Het Havenbedrijf krijgt hiervoor gedurende drie jaar een financiële ondersteuning van 100.000 euro, waardoor het dit project op een professionele manier kan ondersteunen.

‘Havenland’ – uitgedacht door Stramien, in samenwerking met Daddy Kate, BC architects and studies en Bas- is een sterk merk dat de Haven van Antwerpen in al haar facetten in de schijnwerpers wil zetten en toerisme en recreatie veel sterker wil uitbouwen. Naast waterbussen voorziet Havenland ook een uitgebreide branding, een netwerk van veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen en een nieuwe vormgeving voor de onthaalinfrastructuur.

Projectinfo

RSV Vlaanderen