Het landbouwerf als inspiratie voor sociale woonwijk in Nieuwmoer

Deze week werd de opdracht van De Ideale Woning en Arro Antwerpen voor een nieuwe sociale woonwijk met een 100-tal woningen in Nieuwmoer te Kalmthout aan Stramien toegewezen.

“Het ontwerp van Stramien neemt het open landbouwlandschap met ruime doorzichten als uitgangspunt en tracht de relatie tussen het dorp en het landschap maximaal te behouden”, aldus de jury. De nieuwe woningen en appartementen worden in kleine ensembles van een 20-tal woningen rond een groen pleintje gegroepeerd. De nabijgelegen landbouwerven zorgden voor inspiratie.

De jury kan zich helemaal vinden in het ontwerp van Stramien: “Het ontwerp weet te overtuigen door met eenvoudige ingrepen het omvangrijk programma te integreren in de bestaande landschappelijke context. De uitbreiding wordt hierbij een nieuw onderdeel van de dorpskern en niet een nieuwe woonwijk die de relatie tussen het dorp en het landschap in het gedrang brengt. Er is ruim aandacht gegeven aan de woonkwaliteit met een divers aanbod aan woningtypes.”

Stramien beschouwt het landschap steeds als drager van haar projecten.