Corona-maatregelen bij Stramien

Beste klanten, collega’s,

We willen als organisatie onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap waarin en waarvoor we werken niet ontlopen.

Naar aanleiding van de recente maatregelen om de spreiding van het Corona virus tegen te gaan werken de STRAMIEN medewerkers zo veel mogelijk van thuis uit, voorlopig tot aan de start van de Paasvakantie.  

Vergaderingen in ons kantoor vinden niet plaats.  Voor de veiligheid van onze eigen medewerkers en derden vermijden wij ook maximaal externe vergaderingen.

Op het kantoor zal een administratieve permanentie georganiseerd worden. Onze medewerkers zijn na doorschakeling via het vaste nummer van Stramien op hun mobiele telefoon bereikbaar. U kan hen ook bereiken via e-mail en  ‘Teams’.

De maatregelen worden dagelijks geëvalueerd op basis van verdere informatieverstrekking door onze overheden.

Het STRAMIEN team.