• projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Brooklynstraat

Het betreft de inrichting van het openbaar domein rond 3 bestaande hoogbouwblokken en 8 lagere nieuwbouwappartementen van de sociale huisvestingsmaatschappij. De site bevindt zich in de noordelijke uithoek van de Antwerpse Luchtbalwijk, op de overgang tussen de stad en het natuurgebied Oude Landen.

De Luchtbalwijk bestaat uit een patroon van duidelijk afleesbare bouwblokken. Net als de herkenbare architectuur uit verschillende stijlperioden van de vorige eeuw, is de vele open ruimte een sterk beeldmerk; een tapijt van gazon met hoogstammen en hagen. Het projectgebied werd dan ook als dusdanig opgevat; een duidelijk herkenbare entiteit als collectief adres voor de bewoners en met uitnodigende ‘poorten’ naar de buurt.

Het uitgebreide programma met verschillende speel- en verblijfsplekken voor jong en oud wordt opgevangen binnen een patroon van betonnen paden. Een twee-leding in sfeer refereert naar de overgang van stad naar natuur en vertaalt zich in een formele tuin in het zuidelijke deel van het bouwblok, een meer natuurlijke aanleg met wadi en extensieve grasheuvels in het noordelijke deel. Een brede promenade markeert het raakvlak tussen beide sferen en fungeert als structurele ruggengraat, het is de hoofddoorsteek voor fietsers en voetgangers en tevens brandweg.

Er is maximaal ingezet op duurzaamheidsaspecten. Als basisverharding wordt ter plaatse gestort beton voorgesteld omwille van de hoge slijtweerstand, flexibele vormentaal, divers mogelijke oppervlaktebehandelingen (men kan spelen met pigmenten, uitgewassen of geborstelde oppervlakken…), multifunctioneel gebruik (toegankelijkheid voor ouderen, skaten voor kinderen…). Hemelwater wordt gebufferd in een wadi. Extensieve grasheuvels (neutrale grondbalans) en bij- en vlinderminnende borders voegen extra ecologische en belevingswaarde toe.

Jaar

2014 - lopende

Ligging

het bouwblok tussen de Brooklynstraat, Philadelphiastraat, Argentiniëlaan en Dublinstraat te Antwerpen Luchtbal

Opdrachtgever

VMSW

Omvang

2ha 3,5a - 1.500.000,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

TV STRAMIEN-TALBOOM