• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

AP Campus Noord

De school in relatie tot zijn omgeving

Campus Noord vormt een onderdeel van het nieuwe gebouwencomplex op de kop van park Spoor Noord. De kop wordt gekenmerkt door torengebouwen die de skyline van dit stadsdeel in grote mate zullen bepalen. Van dichterbij echter zijn de secundaire en lagere tussengebouwen van groot belang in relatie tot hun onmiddellijke omgeving. Zij dienen als ‘sokkel’ voor het geheel en werken als schakel tussen de hoge torenblokken en het fijnmazige stedelijke weefsel er omheen.

Transparantie en toegangen op het gelijkvloers, een leesbare gevelopbouw op mensenmaat en architectuur en vormgeving die zonder pretentie niet banaal is, zorgen ervoor dat AP Hogeschool, Campus Wetenschappen en Techniek een eigen gezicht krijgt dat zich integreert in de bestaande buurt én in het nieuwe bouwcomplex.

Het programma als vertrekpunt voor een leesbare lay-out

PUBLIEKE voorzieningen zoals onthaal, secretariaat en cafetaria op het gelijkvloers. Dit niveau is een TRANSIT ruimte die de overgang maakt tussen stad, straat en school

LABO-ruimten voor specifiek onderwijs op de eerste verdieping, gegroepeerd rondom de centrale patio

De bovenbouw aan de Ellermanstraat biedt tenslotte plaats aan de leslokalen, auditoria, studie- en vergaderruimten en administratie.

Een centrale patio als bindend element

De patio van Campus Noord is meer dan een binnentuin. Het is de centrale ruimte waarrond circulatie, ontmoeting en gemeenschappelijke functies worden gegroepeerd.

Jaar

2011 - 2014 . Ontwerp en realisatie

Ligging

Ellermanstraat aan park Spoor Noord - Antwerpen

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen

Omvang

12.000 m² - 12.000.000 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Cenergie cvba, Arcade nv en Veco Construct bvba