• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Coloma

Ontwikkeling en uitbreiding van een bestaand scholencomplex – met behoud van het groene karakter van de campus.

De scholencampus Coloma ligt in een groene site ten zuiden van het centrum van Mechelen – hij bestaat uit een aantal schoolgebouwen die hier in de loop der jaren werden gebouwd. Om het groene karakter van de school maximaal te behouden – en toch te voldoen aan de behoefte tot uitbreiding van de school, kiest Stramien resoluut voor een inbreiding op het bestaande terrein.

De oude feestzaal wordt gerenoveerd – en omgebouwd tot een polyvalente ruimte voor cafetaria, studie en ontmoeting. Enkele bestaande constructies worden afgebroken en vervangen door twee nieuwe bouwvolumes,  ingeplant naast de feestzaal. Daarin worden twaalf ruime vaklokalen en een nieuwe sporthal geïntegreerd – het geheel is compact en architecturaal één. Het ontwerp wil een nieuwe impuls geven aan de school – zonder extra ruimte of groen in te nemen.

De leslokalen genieten maximaal van daglicht en uitzicht op groen, ze bieden alle ruimte voor de vakopleidingen haarzorg en schoonheidsverzorging. Dit is een duurzaam schoolgebouw dat zorgvuldig inzet op integraal waterbeheer, doorgedreven isolatie, zuinige installaties en een laag energieverbruik.

Jaar

2013-2016

Ligging

Campus COLOMA - Mechelen

Opdrachtgever

AG Real Estate – Scholen van Morgen

Omvang

renovatie feestzaal- nieuwbouw klaslokalen en sporthal - 4.950.000€ excl. BTW

Ontwerpteam

Stramien cvba

, ,