• projectimage
  • projectimage

Corridorstudie N12

In opdracht van de provincie Antwerpen hebben Stramien en Vectris, in zeer nauwe samenwerking met de NMBS en De Lijn en alle betrokken gemeenten, een grondige studie gemaakt rond openbaar vervoer langs de corridor Antwerpen-Turnhout. Deze studie vormt een uitwerking van de ´gebiedsgerichte studie Noorderkempen´ uit 2009, waarin een integrale visie werd uitgewerkt inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu voor 15 gemeenten. Hierin werd bepaald dat het openbaar vervoer op deze corridor een kwaliteitssprong moet maken, zodat de groei van het autogebruik afgeremd kan worden.

Het concrete projectvoorstel is een geheel van maatregelen, geïntegreerd in een georganiseerd netwerk van verbindingen en rekening houdend met de ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt een basisnetwerk opgebouwd via N12 en E34 als verbindingsassen tussen Antwerpen en Turnhout waarbij Malle wordt uitgebouwd als belangrijkste knooppunt. De gemeente Malle is ideaal gelegen om verbindingen van west naar oost en van zuid naar noord te ontvangen. Langs de stamlijnen wordt het basisnetwerk verder verfijnd met nieuwe lijnen en verschillende dwarsverbindingen.

Het uiteindelijke doel is een regionaal netwerk van openbaar vervoer met niet enkel nieuwe lijnen maar voornamelijk een hoogwaardig openbaar vervoer met hoge frequentie. Verschillende aanvullende maatregelen zijn nodig; zoals een goede organisatie met afgestelde lijnen, strategische knooppunten en overstappen, en een goed voor- en natransport voor fietsers (fietsenstallingen, fietsdeelsystemen…) en automobilisten (parkings, autodelen…). Het resultaat is een leesbare netwerkkaart van toegankelijk openbaar vervoer dat kan concurreren met het alternatief: de auto.

Jaar

2013-2014

Ligging

N12 Turnhout - Antwerpen

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen

Omvang

Antwerpen, Wijnegem, Schilde, Sint-Antonius-Zoersel, Westmalle, Oostmalle, Vosselaar, Turnhout - 28.000,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Vectris cvba