• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

De Regent

Nieuwbouw wijkgezondheidscentrum

EEN OPEN HUIS VOOR 2060

De toekomstvisie voor de Regent is zowel sociaal als ruimtelijk ambitieus. Gezien de geografische link van de Regent met de wijk is het vanzelfsprekend om de nieuwbouw te concipiëren als het visitekaartje van het WGC. De beleving van binnenuit daarentegen moet de intimiteit bieden die nodig is voor een zorgfunctie. Het ontwerpt vertrekt vanuit het perspectief van de gebruiker (zowel patiënt als medewerkers). We streven ernaar een open huis te bouwen voor Antwerpen-Noord, waar iedereen zich welkom voelt en met voldoende oog voor privacy.

OP SCHAAL VAN DE WIJK

We bouwen in een residentiële wijk en willen we ook de nieuwbouw van de Regent ontwerpen op schaal van deze wijk. Het nieuwe project omvat drie aanpalende percelen in het hartje van Antwerpen Noord. Deze historiek van de bestaande percelen behouden we in het nieuwe ontwerp. Door te werken met splitlevels verspringen de raampartijen in de gevel. Op die manier wordt het idee van aparte percelen sterk voelbaar vanuit de straat.

IN DIALOOG MET DE STRAAT

De inkomzone en de interne (polyvalente) vergaderzaal krijgen een prominente plaats in het gebouw en in de wijk. Deze accentruimtes worden ruimtelijk benadrukt door ze 1,5 verdieping hoog te maken. De inkomzone op de gelijkvloerse verdieping wordt zo duidelijk leesbaar. Het onthaal fungeert als een doorzicht van de Constitutiestraat naar de tuin. De extra hoge vergaderzaal op de bovenste verdieping vormt het hoekaccent van het gebouw.

EEN GEBOUW DAT GENEZING UITSTRAALT

We bouwen een gezond gebouw, een gebouw dat genezing uitstraalt. Dit vertaalt zich in een stevige en heldere structuur met veel licht. De wandeling doorheen het gebouw is helder en uitnodigend, met oriënterende zichten naar buiten toe.

DE TRAP ALS DRAGER VAN HET PROGRAMMA

De verticale circulatie is van cruciaal belang in ons ontwerp. We werken daarom met een trap die mensen willen nemen: korte trapsleden, een trap die in de ruimte staat. De lift zit meer verscholen en trekt minder de aandacht.

GEBORGEN ARCHITECTUUR

We kiezen voor een lichte baksteenarchitectuur met houten raampartijen. Een afwisseling van open en gesloten gevelvlakken zorgt voor een transparant gebouw met voldoende privacy. De kelder wordt nuttig betrokken door deze te voorzien van een Engelse koer (tuin op niveau van de kelderruimte). In deze ruimte wordt de kineruimte voorzien.

EEN FLEXIBELE STRUCTUUR

Het volledige programma is opgebouwd rondom de circulatie. De trap is de kern van het gebouw, alle kabinetten, kantoorruimten en sanitaire ruimtes zijn hieraan gekoppeld. Zonder bouwkundige aanpassingen is het programma onderling inwisselbaar, zowel ruimtelijk als qua technieken.

EEN DUURZAAM GEHEEL

De vormgeving van het gebouw is een stevig, duurzaam en robuust gebouw. Duurzaamheid begint bij het investeren in een goede gebouwschil. Samen hiermee wordt voldoende aandacht besteedt aan de oriëntatie van de ruimten. De warmste zon van de dag wordt zoveel mogelijk buitengehouden aan de hand van grote gesloten gevelvlakken. De aangename West en Oost-zon wordt dan weer slim tot diep in het gebouw gebracht.

ENERGIE

We maken zoveel mogelijk gebruik van vrije energie zoals daglicht en natuurlijke ventilatie. We beperken een groot deel van de behoefte aan actieve energie door te investeren in passieve technieken die energiediensten leveren zonder energie te hoeven aankopen. De overgebleven energiebehoefte voorzien we maximaal met hernieuwbare energiebronnen en door het gebruik van efficiënte installaties.

Jaar

2017 - nu

Ligging

Regenstraat, Antwerpen

Opdrachtgever

vzw De Regent

Omvang

982 m²

Ontwerpteam

Stramien, Efika, Peritas