• projectimage

De Vrijheid

Een stedenbouwkundige studie om De Vrijheid, het historische hart van de stad, opnieuw een centrale en levendige rol te geven in het centrum van Ronse. Ambitie is om voor dit stadsdeel weer een heldere identiteit te creëren en de publieke ruimte oordeelkundig te vernieuwen.

Context. De Vrijheid bestond meer dan 800 jaar (vanaf ca. 940 tot 1800) en raakte daarna (van ca. 1800 tot 2000) in de vergetelheid. Ze speelde nochtans, samen met De Heerlijkheid, een belangrijke rol in het ontstaan en de geschiedenis van de stad. Om die rol beter te begrijpen en leesbaar te maken, moeten zowel De Vrijheid als De Heerlijkheid weer een herkenbaar geheel worden.

Stedenbouwkundige studie. De studie wil de verschillende tijdslagen helder afleesbaar maken – en zo de rijke geschiedenis beter begrijpbaar. Daarom is ervoor gekozen om, per tijdslaag, diverse overblijvende elementen te bewaren (fabrieken arbeiderswoningen, Art Deco-woningen, …) en die historische getuigen weer met elkaar in verband te brengen.

De vernieuwing van de publieke ruimte is het belangrijkste middel om de nieuwe identiteit van De Vrijheid gestalte te geven. Er werd niet gekozen voor een strakke historische aanleg, wel voor een aanpak die De Vrijheid tracht om te vormen tot een plek waar kinderen, voetgangers en fietsers ‘alle vrijheid’ krijgen. En waar ruimte is voor spontaneïteit: informele speelplekken met water, trappen, bomen en muurtjes – neutrale ruimtes voor ontmoeting en evenementen.

Het vernieuwde karakter van De Vrijheid zal in grote mate het toekomstige functioneren van dit historische stadsdeel bepalen: het wordt een rustpunt in het drukke centrum, deel van een zachte hoofdstructuur – met maximale infiltratie van water en groen tot in de kern van de stad.

Mobiliteit. De aanpak van de publieke ruimte kadert in het ruimere mobiliteitsbeleid. Vandaag domineert in deze site de auto het openbaar domein: waar niet gereden wordt staan auto’s geparkeerd Dat is historisch zo gegroeid – het ontwerp steunt echter de kentering die hieromtrent duidelijk aan de gang is: het openbaar domein wordt als het ware teruggegeven aan de mensen.

Integratie. De studie speelt zo goed mogelijk in op het parallel opgemaakte ontwikkelingsplan voor het museaal en toeristisch kwartier (MOP, WES, Sien). Centraal daarbij staat de uitbouw van het stadsmuseum in de Hoge Mote.

Jaar

Stedenbouwkundige studie: 2011-2013 / Ruimtelijk uitvoeringsplan: 2014

Ligging

Historisch centrum Ronse

Opdrachtgever

Stadsbestuur Ronse

Omvang

5 ha

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Vectris

, ,