• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Groen Zuid Hoboken

Een ambitieus stedelijk project dat de reconversie wil realiseren van een voormalige bedrijfssite naar een attractieve groene woonwijk – aangevuld met een groot zorgcentrum en enkele sportfaciliteiten. Het project is een initiatief van Cores Development nv.

Context. Bij de ontwikkeling van deze wijk wordt bijzondere aandacht besteed aan de plaatselijke geografie, aan een verzorgde aansluiting op het bestaande woonweefsel en aan het autoluwe karakter van de omgeving. Dwars door de wijk verbindt een fietspad (en een nieuwe fietstunnel) het centrum van Hoboken met het natuurgebied Hobokense Polder en de oevers van de Schelde.

Ontwerp. Dit project integreert een bestaand sportcentrum en een nieuw zorgcentrum. Nieuwe woonerven (met grondgebonden gezinswoningen en verschillende woontypes) sluiten aan bij het bestaande wijkweefsel.

Aan de randen van de site is een iets hogere bebouwing voorzien, zodat centraal een ruime attractieve parkzone overblijft. Subtiele overgangen tussen private, semi-private en openbare parkdelen zorgen voor een ‘kwalitatieve porositeit van het stedelijk weefsel’ – zij maken de publieke ruimte boeiend en divers. Terrassen en speelplekken creëren een welkome aanvulling bij het parkprogramma.

Duurzaam en historisch. De volledige wijk wordt duurzaam ingericht: gescheiden afvalwater en een maximale berging van regenwater – ter plaatse opgevangen in infiltratievijvers en grote wadi’s. Die verwijzen meteen naar de polders aan de overzijde van de spoorwegberm. De robuuste inrichting van de fietstunnel – met staal en beton – herinnert dan weer aan het industriële verleden.

Download hier de referentiefiche

Jaar

2011-2012 opmaak masterplan, 2014-2017 Realisatie fase 1 en 2 (voorlopige oplevering mei 2017), 2017 - … realisatie fase 3 tot 5

Ligging

Binnengebied Berkenrodelei, Hoboken-Antwerpen

Opdrachtgever

Berkenrode nv - Cores Development nv

Omvang

8 ha met 603 wooneenheden (393 koop- en 90 sociale woningen, 120 serviceflats), 2.817.593,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Crepain-Binst Architectuur en ARA

, ,