• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Parkwijk Groeningen

Groeningen, tussen het centrum van Kontich en de E-19, staat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) en in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (2009) aangeduid als te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied. De gemeente en projectontwikkelaar Extensa sloegen de handen in elkaar om een duurzame woonwijk en een aantrekkelijk wijkpark te ontwikkelen. Parkwijk Groeningen wil een voorbeeldproject zijn op verschillende vlakken: groen, kindvriendelijk, autoluw, energiezuinig en met een hoge beeldkwaliteit. Reeds bij de start ontstond een nauwe samenwerking tussen de partijen, wat leidde tot een breed gedragen project.

Voor de uitbouw van een aangename en gezonde leefomgeving voor de nieuwe wijk en de verbetering van de omgevingskwaliteit in de omliggende wijken (Sint-Rita en Tuinwijk), was een drastische aanpak vereist van de geluidsoverlast en het fijnstof afkomstig van de E-19. Gezien elke situatie om een maatoplossing vraagt werd beroep gedaan op gespecialiseerde bureaus. Technum stond in voor de geluidstudie en VITO voor de luchtkwaliteit. Als beste oplossing werd de plaatsing van geluidswalwoningen parallel aan de autosnelweg naar voren geschoven.

Uit de analyse, het programma en de gesprekken met de trajectwerkgroep blijkt dat er niet enkel nood is aan (betaalbare) woningen en aanvullende voorzieningen in Kontich. Er is ook nood is aan openbaar groen dicht bij het centrum van Kontich. Door compact te bouwen was het mogelijk deze twee functies in een win-win met elkaar te verzoenen. Een nieuw centraal park van tien hectare vormt de schakel tussen de Tuinwijk, de Sint-Ritawijk, Groeningen en het centrum. Het park integreert de oude spoorwegberm en integreert de bestaande waardevolle bomen- en grachtenstructuur. Het park is een ontmoetingsplek voor de hele gemeente; een locatie om te wandelen, te spelen, te rusten of een balletje te trappen.

De wijk mag geen afzonderlijke entiteit worden en zoekt aansluiting bij het de rest van de gemeente. Vlotte voetgangers- en fietsdoorsteken naar de omliggende wijken en het centrum zijn onontbeerlijk. Daarom wordt op de meest logische plek een fietstunnel voorzien onder de N171. Door auto’s slechts beperkt toe te laten, de fiets dichtbij huis te stallen, de parkeernorm te verlagen, geclusterd te parkeren en autodelen te promoten, ontstaat een autoluwe en dus ook kindvriendelijke wijk. Het gevarieerde woningaanbod is energiezuinig, compact, steeds optimaal georiënteerd en goed geïsoleerd.

Jaar

2013-2015 masterplan, vanaf 2017 realisatie

Ligging

Kontich, tussen E19 en N171

Opdrachtgever

Extensa nv

Omvang

25 ha met circa 650 wooneenheden

Ontwerpteam

Stramien cvba

, ,