• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Grote Gete

Op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant kwam er in de vallei van de Grote Gete extra ruimte voor natuurontwikkeling. Het ontwerp van Stramien wil de natuur in de vallei weer actief beleefbaar maken. Het vertrekt van en verwijst (subtiel) naar de lokale kamsalamander.

Onthaal en spel. De kamsalamander leeft op de overgangen tussen nat & droog en donker & licht – het onthaalperceel creëert daartoe de optimale biotoop: er worden poelen, ophogingen, houtkanten, grachten en oever­zones aangelegd. De onthaalzone is optimaal toegan­kelijk voor recreanten – om er wat te zitten, uit te rusten of informatie in te winnen. In de speelzone (voor kinderen) passen avontuurlijke spelmogelijkheden naadloos in de natuurontwikkeling – ze stimuleren de natuurbeleving en maken de onderscheiden biotopen goed ervaarbaar.

Wandeltraject. Onthaal en speelzone zijn de natuurlijke poort naar een ruimer wandeltraject. Dit vertrekt vanuit de ‘kamsalamanderhut’ en wil de wandelaar de kans geven om de gevarieerde leefomgevingen van de kam­salamander effectief te bekijken en te beleven. De route loopt langs beboste percelen, door begrazingsblokken, over een kwelzone en de Vliet, via een vlonderpad en een nieuwe brug over de Grote Gete. Het hele traject is bewegwijzerd met paaltjes – waarbij de  uitgewerkte huisstijl eveneens (subtiel) verwijst naar de kamsalamander. Kenmerkend is het motief van de ‘drie inkepingen’ – het duikt op in de speelzone, op de informatieborden en wegwijzers, aan de fietsenstalling en zelfs in de leuning van de nieuwe brug.

Jaar

2011 - 2012. Ontwerp en realisatie

Ligging

Linter, omgeving Dottermontstraat, tussen fietsknooppunt 50 en 58

Opdrachtgever

Provincie Vlaams Brabant

Omvang

pad lengte 1500 lm en onthaalperceel 4350 m² - 70.820 €, excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba

,