• projectimage
  • projectimage
  • projectimage

GZA De Zavel

Het project is gelegen in een dichtbebouwde stadswijk in het centrum van Antwerpen. Na een grondige studie en analyse, werd beslist om het bestaande WZC dat zich op deze plaats bevindt, te slopen, te herbouwen en uit te breiden.

Vanuit een vernieuwde visie op het zorgconcept wordt de nieuwbouw opgevat als een schakeling van leefgroepen die autonoom kunnen functioneren. In totaal worden 120 kamers voorzien, uitgerust met een eigens sanitair. Dit wordt aangevuld met een centrum voor dagzorg een grote polyvalente zaal op het gelijkvloers. Ondergronds worden 70 parkeerplaatsen gebouwd.

Het nieuwe gebouw richt zich aan de voorzijde naar het aanwezige pleintje. De gevel is licht van kleur, geritmeerd volgens een stedelijk patroon en voorzien van grote ramen. Dit zorgcentrum wil zich bewust niet afsluiten van de buurt en zoekt contact op elke verdieping. Tesamen met het schoolgebouw aan de overkant van het plein, ontstaat een stedelijk ‘ensemble’ dat zich qua schaal en beeldtaal aansluit bij de identiteit van deze XIXe eeuwse stadsbuurt.

Aan de binnenzijde van het bouwblok richten de kamers en de leefruimten zich resoluut naar de aanwezige binnentuin. Deze wordt volledig heraangelegd. Om voldoende licht en zicht te behouden voor de aanpalende buren, blijft de achterbouw in hoogte beperkt.

Het project vertrekt vanuit een behoefte aan interne kwaliteit en comform, maar zorgt tegelijk voor een positieve impuls aan de binnen- én buitenzijde van dit stedelijke bouwblok.

Jaar

ontwerp 2014 – realisatie 2016

Ligging

Duinstraat, Antwerpen

Opdrachtgever

GasthuisZusters vzw Antwerpen

Omvang

120 kamers+ dagcentrum en ondergrondse parkeergarage (70pl.) - 13.500.000€

Ontwerpteam

Stramien cvba