• projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Herinrichting centrum

In 2006 tekende Stramien voor de hele kern van Puurs een Masterplan Publieke Ruimte uit, een wervende toekomstvisie met het oog op de ontwikkeling van dit voormalige straatdorp tot krachtige centrumgemeente met nieuwe commerciële activiteiten en gemeenschapsvoorzieningen. De klemtoon lag op een sterk samenhangende vernieuwde publieke ruimte als belangrijkste katalysator. Die visie is nadien omgezet in concrete ontwerpen en werd in drie fasen gerealiseerd.

Vier basisconcepten schragen deze visie; een nieuwe hoofdas als ruggengraat voor de kern, het binnenstebuiten keren van groene binnengebieden, het inschakelen van een bestaand netwerk van kerkwegels als verbinding tussen beiden en het afzomen van het dorpscentrum langs de spoorweg. Deze vier onderdelen zijn telkens uitgewerkt met een sterk typologisch beeld en materialisering tot op het niveau van de boordsteen en de verharding, steeds met respect voor de historische eigenheid. De bestaande gerafelde dorpsrand kreeg bijzondere aandacht.

Achterkanten worden karaktervolle voorzijden door nieuwe wooneenheden en bijzondere ingrepen op de erfscheidingen. Een duidelijk concept voor verharding, verlichting en straatmeubilair zorgt voor samenhang en accentuering waar nodig. Markante ingrepen zoals een ringvormige luifel op het kerkplein en verlichting op interessante plekken in de hoofdstraten voegen er een poëtische toets aan toe.

Jaar

2003 - 2006 . Masterplan 2004 - 2008 . Fase I - Hoogstraat en Kerkplein 2009 - 2011 . Fase II - Stationsomgeving en omgeving bibliotheek 2011 - 2012 . Fase III - Aanleg van het nieuwe ‘Hartplein’ en omgeving

Ligging

Dorpscentrum Puurs

Opdrachtgever

Gemeente Puurs

Omvang

1,9 ha - 3.600.000,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Studiebureau Talboom

,