• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Kendall

Omvorming van een bestaand pakhuis ‘ Kendall ’ tot een hedendaags kantoorgebouw. Opdrachtgever was SD Worx.

Concept. Het basisconcept voorziet halverwege het gebouw de uitbraak van een volledige vloerplaat – om voldoende lichtinval te garanderen. Tegen de scheimuur is – op elke verdieping – een lange kern ingeplant met daarin alle vaste voorzieningen. De hele oppervlakte eromheen blijft open en invulbaar als flexibel kantoorlandschap.

Het bestaande dakvolume wordt vervangen door een nieuwe, transparante staalstructuur. Ritmiek en regelmaat ervan verwijzen naar de rigide baksteenarchitectuur van het oude pakhuis zelf. Daardoor is het nieuwe dak tegelijk verlengde én tegengestelde van het bestaande gebouw. Beide delen vormen samen een nieuwe eenheid.

Duurzaam. Het hele gebouw wordt geklimatiseerd via een energiezuinig concept met zonnewering, nachtventilatie en natuurlijke free-cooling. Uitgebreid studiewerk toonde aan dat ook bij renovaties als deze duurzame ingrepen en mogelijk en rendabel zijn – zij leveren een zinvolle bijdrage tot de kwaliteit van de architectuur en het comfort in het gebouw.

Jaar

2009 – 2010 Ontwerp en realisatie

Ligging

Adriaan Brouwersstraat - Giststraat - Brouwersvliet . Antwerpen

Opdrachtgever

SD Worx

Omvang

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Cenergie cvba

, , ,