• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Kinderen verbinden

Wedstrijd IMEA site voor steinerschool en vlinderwijs

De toekomst van deze twee scholen in de Haringrodewijk is voor ons een verhaal van duurzaamheid, pedagogie en betrokkenheid; sterk met elkaar vervlochten op verschillende niveaus. Een verbinding van ontwerpers en gebruikers, Vlinderwijs en Steiner, jong en oud, geschiedenis en toekomst… De school als drager van een basis van waarden die generatie op generatie worden doorgegeven. We toetsen de waarden die we als kantoor uitdragen af aan de visie voor de ontwikkeling van deze twee nieuwe scholen op de IMEA-site. We komen hierbij tot drie sterke ambities die de basis vormen voor het ontwerp:

1) Eenvoud siert. De minimale ingreep honoreert bestaande kwaliteiten en creëert een basis voor flexibel gebruik. We zetten in op leesbaarheid en een gelijkwaardigheid van de beide scholen. Kinderen beleven de sferen van de verschillende ruimtes op hun maat. Met heldere ingrepen biedt Stramien antwoorden op alle uitdagingen die deze bijzondere opdracht stelt.

2) Dierbaar is duurzaam. Grondstoffen, energie en vooral ruimte zijn schaars goed. Als ontwerpers, willen we daar innovatief en zuinig mee omgaan. Dit verhoogt de leefbaarheid van onze samenleving opdat ook onze kinderen alle kansen krijgen.

Het voormalig klooster en de naastgelegen tuin van de soeurs de l’Espérance vertelt het verhaal van de generaties voor ons. Dat dit oude kloostergebouw vandaag nog bestaat, toont dat het gebouw reeds veel kwaliteiten in zich heeft. De herbestemming naar twee scholen zorgt voor vernieuwde activiteit/animositeit. De site biedt een enorm potentieel voor medegebruik door de kinderen uit de Haringrodewijk buiten de schooluren.

3) Co-creatie. Stramien is ervan overtuigd dat participatie een ontwerp versterkt: ontwerpers leren van de bewoners, lokale experts en andere actoren leren van elkaar. Samen met de empathie voor andere meningen groeit ook het draagvlak voor een project. Gebruikers krijgen een deel eigenaarschap en voelen dat ze betekenis geven aan de locatie en aan het project. Deze betrokkenheid maakt het ontwerp duurzamer: de gebruikers zullen extra veel zorg dragen voor ‘hun plek’.

 

Jaar

ontwerpwedstrijd mei 2018 – niet weerhouden

Ligging

Lamorinièrestraat, Antwerpen

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Steinerschool Antwerpen & Vlinderwijs

Omvang

Ontwerpwedstrijd voor de huisvesting van 2 scholen in een tot kantoor omgebouwd voormalig klooster op de IMEA-site. Totaal 6985m² Vlinderwijs en Steinerschool, 3003m² ontworpen buitenruimte. - 5.795.784,00€

Ontwerpteam

Stramien cvba, Boydens nv, IRS studiebureau, Xenadvies, Bureau Defonseca bvba

,