• projectimage

Levendige kernen

Onderzoek naar de ontwikkelingsperspectieven van kernen in de Provincie Antwerpen

De Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte, enerzijds bestaande uit een strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders op middellange termijn. Eén van deze beleidskaders is de ‘Levendige kernen’.

Met dit onderzoek wil de provincie voor elk van de kernen van de provincie Antwerpen een attractief en helder toekomstperspectief bieden, op basis van onder andere hun plaats- en knoopwaarde en hun rol in het netwerk van kernen. Daarnaast wil de provincie voor deze kernen een kwalitatief, locatiegericht en kernversterkend beleid vormgeven. Voor deze opgave werkt Stramien samen met Blauwdruk Stedenbouw en Idea Consult.

Maar wat is een levendige kern precies? Dat verhaal start bij de identiteit als belangrijkste pijler. Hoe is de kern gegroeid doorheen de eeuwen, hoe is de kern ingepast in het historische landschap en wat zijn vandaag de specifieke karakteristieken? Welke voorzieningen zijn aanwezig, hoe zijn die bereikbaar en hoe past de kern in het bredere mobiliteitsnetwerk? En welk toekomstperspectief hieraan te koppelen?

De delicate evenwichtsoefening vraagt een duidelijk groeiperspectief, waarbij de bevolkingsgroei voornamelijk wordt opgevangen in de steden en de kleinstedelijke gebieden in de provincie. Ook kleinere kernen komen hier deels voor in aanmerking, maar dan is een goede bereikbaarheid wel een erg belangrijke voorwaarde. Niet alle kernen moeten dus noodzakelijk groeien om levendig te zijn. De meeste kleinere kernen moeten niet focussen op extra functies en voorzieningen (die zijn eerder in een regionaal verband te zoeken), maar eerder op kwaliteit van de woonomgeving, op sociale samenhang en vitaliteit. Ook hier is de vraag: Hoe dit bewerkstelligen?

Stramien ontwikkelde een systematiek waarin de wisselwerking vanuit meerdere schaalniveaus bepalend is. Een grondige analyse met relevante ‘kaartlagen’, zoals de ‘landschappelijke structuur’ en de ‘historisch-morfologische analyse’ ligt aan de basis. Deze behelst o.a. een grondige functionele analyse (voorzieningen), een beeldende analyse gericht op de eigenheid van het omliggende landschap, het patrimonium en de identiteit van de kern. Ook een verkeersanalyse die inzicht geeft in hoe het ruimtelijk systeem ‘functioneert’ ontbreekt niet.

Download de referentiefiche

Jaar

in opmaak vanaf augustus 2018

Ligging

Provincie Antwerpen

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen

Omvang

Provincie Antwerpen - 156.680,00 € excl BTW

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Blauwdruk en Idea Consult