• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Masterplan De Nekker

Een masterplan voor de heraanleg van het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Stramien kwam in de zomer  van 2013 als laureaat uit de wedstrijd.

Context. Meer dan ooit zal de toekomst en het uitzicht van De Nekker bepaald worden door een evolutie in de levenspatronen: heel wat mensen willen in hun vrije tijd ‘de nadelen van het moderne leven’ compenseren door ruimte en tijd te geven aan creativiteit, rust, groen, gezelligheid, gezondheid en andere … Al die elementen wil men bij voorkeur op zoveel mogelijk manieren en in een zo kort mogelijke tijd gecombineerd zien. Attracties en activiteiten staan voortaan niet langer ‘op zich’ maar zijn onderdeel van een beleving. De context waarbinnen recreatie plaatsvindt is net zo belangrijk geworden als de activiteit zelf.

Visie. Het masterplan De Nekker zet in op drie belangrijke bouwstenen: identiteit, leesbaarheid en functionaliteit. Een meer natuurlijk domein en een uitgekiende hoofdstructuur vormen daarbij de basis voor een aangename beleving en  de eenvoudige organisatie die vereist is om die beleving op lange termijn te kunnen waarborgen. Het masterplan bevat daartoe een concreet ruimtelijk functioneel raamwerk maar formuleert ook principes ten aanzien van beplanting, programma’s, gebouwen, verhardingen en meubilair – zodat op termijn een uniforme beeldtaal ontstaat ten dienste van de gewenste beleving.

Ontwerp. Het streven naar ‘beleving’ uit zich in het ontwerp door het integreren van structuur en landschap. Allereerst worden gelijksoortige programma’s geclusterd op drie weiden die elk voorzien worden van een eigen functioneel landschap met hoofdgebouw en plein. Een nieuwe promenade doorheen het hele gebied zorgt voor de logische ontsluiting; dit wordt de landschappelijke drager van het geheel. En het domein wordt ook opnieuw en nadrukkelijk verbonden met zijn oorsprong: de zwemvijver. De overgang tussen land en water wordt er versterkt met de aanleg van een esplanade, er komen twee uitkijkpunten en het geheel wordt beter zichtbaar vanuit de rest van het domein. Naar buiten toe wordt de uitstraling van De Nekker versterkt door een uitgesproken inkompartij en verleidelijke perspectieven in de groene rand…

Jaar

2013-2014

Ligging

Mechelen

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen

Omvang

Ontwerpteam

Stramien cvba ism Royal Haskoning DHV