• projectimage
  • projectimage

Masterplan Nekkerpoort

Het masterplan Nekkerpoort tekent de toekomst uit van de oostelijke stadspoort van Mechelen. Deze opdracht werd aan Stramien toevertrouwd in navolging van de opmaak van het masterplan voor het recreatiedomein De Nekker.

Aanpak. De landschappelijke ingrepen die voorzien werden voor het recreatiedomein De Nekker worden doorgetrokken in de nabijgelegen recreatiezone – met de Nekkerhallen (evenementenhal) en Utopolis (bioscoopcomplex) als belangrijkste functies. De wensen van de gebruikers van de huidigeen toekomstige functies worden daarbij optimaal gecombineerd met de landschappelijke beleving van automobilisten en fietsers die de stad via de Nekkerpoort binnenrijden en bezoekers op de site.

Kwaliteit en flexibiliteit. In deze omgeving zijn er enerzijds de aanhoudende gebruikersdruk op het gebied, anderzijds de variërende investeringsambities. Beide uitdagingen worden ruimtelijk beantwoord en geïntegreerd in een gefaseerd masterplan dat zich wil onderscheiden door een combinatie van kwaliteit en flexibiliteit. Op korte termijn wordt een eerste kwaliteitssprong gegarandeerd die zich verder flexibel kan ontwikkelen wanneer nieuwe functies worden gerealiseerd. Het masterplan doet daartoe zowel uitspraken over architectuur als over landschap, beeldkwaliteit, mobiliteit en stedenbouw.

Jaar

2013-2014

Ligging

De Nekker - Mechelen

Opdrachtgever

Gemeente Mechelen en Provincie Antwerpen

Omvang

Ontwerpteam

Stramien cvba