• projectimage

Masterplan publieke ruimte

Een Masterplan dat een antwoord wil formuleren op de vraag van de stad naar een ‘globale visie betreffende de publieke ruimte op haar grondgebied’. Dit masterplan kwam tot stand in intense samenwerking met de stad en is adviserend voor het beleid.

Context. Op dit ogenblik gebeurt de inrichting van de publieke ruimte in Sint-Niklaas zeer vaak ‘ad hoc’met als gevolg een uiteenlopende vormen- en materialentaal en voortdurend wisselende inrichtingsprincipes. Om ervoor te zorgen dat de stad makkelijker ‘onderhoudbaar’ en duurzaam wordt is er ook nood aan eenheid en vereenvoudiging bij de inrichting van het openbaar domein.

Visie en aanpak. Een kwalitatieve publieke ruimte is essentieel is om van een stad een aangename plek te maken om te wonen, te werken en te verblijven. Dit vraagt om een visie die zowel de herkenbaarheid als de identiteit van de publieke ruimten verheldert en bevordert.

Stramien vertrok vanuit een functionele indeling binnen de stad (en de regio) en kwam uit bij drie essentiële functies voor Sint-Niklaas: marktstad, woonstad, hoofdstad. Per functie werden duidelijke doelstellingen uitgewerkt met daaraan gekoppeld specifieke inrichtingsprincipes zoals het investeringsniveau  of de graad van afwerking van een plein, straat, weg of laan. Bij een nieuwe inrichting wordt niet meer gewerkt vanuit breedtes, materialen of legpatronen, maar vanuit doelstellingen i.v.m. gebruik en functie. Zo kan een straat op basis van haar huidig gebruik of van het gewenste verkeersgedrag een bepaald profiel toegemeten krijgen. Een set van interactieve spelregels regelen dan de concrete uitwerking – ook weerkerende richtlijnen werden hiervoor  opgenomen.

Eigenheid. De eigenheid van Sint-Niklaas was een grote inspiratiebron bij de uitwerking van de richtlijnen. Zo is de ‘Art Deco’ geschiedenis van de stad  alom gelauwerd – zij biedt een uniek keurmerk dat ook kan toegepast worden in het straatmeubilair of bij signalisatie. Op die wijze maakt de historische finesse van de stad deel uit van de actuele ‘citybranding’. Als uitbreiding van de opdracht werd deze ‘meubilaris’ voor Sint-Niklaas verder gespecificeerd vertrekkend vanuit de functionele driedeling.

Jaar

juni 2013-juni 2014

Ligging

Sint-Niklaas

Opdrachtgever

Stad Sint-Niklaas

Omvang

61.560,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba

,