• projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Masterplan vakantieverblijf

Een masterplan voor een vakantieverblijf in Wallonië. In nauw overleg met de opdrachtgever en de beheerders worden de krijtlijnen voor de komende tien jaar uitgezet.

Context. De Christelijke Mutualiteiten (CM) vragen voor hun vakantieverblijf Massembre (Heer-sur-Meuse) een nieuw masterplan. Die denkoefening moet het domein (met al zijn sterke punten) omvormen tot een fris en coherent geheel, bestemd voor jongeren- en gezinsvakanties.

Gebouwen. Het complex telde 900 bedden. Na evaluatie van het patrimonium en de noden bleek het echter nuttig om te kiezen voor minder overnachtingcapaciteit – maar met een hoger comfortniveau. De bestaande paviljoenen blijven dus maar worden gerenoveerd. Ze krijgen aparte kamers voor kleine groepjes of gezinnen. Daardoor wordt het aanbod ruimer en diverser – en trekt men een nieuw publiek aan. Op de plaats van het vroegere zwembad kwam een modern restaurant.

Omgeving. Alle voorziene interventies worden eerst geïntegreerd in een globaal groenplan – om ze dan  later al dan niet apart en gefaseerd uit te voeren: van avonturenparcours tot waterspeeltuin, van bosleerpad tot paalwoningen. Ook de omliggende bossen spelen hierbij ten volle hun rol.

Het versterken van het groenkader leidt ook vanzelf tot een aanpassing van de verkeerscirculatie: de wegenis wordt drastisch beperkt tot het strikt noodzakelijke, auto’s parkeren voortaan aan de rand van het domein, en heel wat asfalt moet wijken voor groen en beplanting.

Jaar

2002 - 2007 . Masterplan

Ligging

Domaine de Massembre . Heer-Agimont

Opdrachtgever

Massembre vzw

Omvang

Ontwerpteam

Stramien cvba