• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Michottekazerne

De voormalige Michottekazerne aan de Parkstraat in Leuven ondergaat een grondige gedaantewissel en wordt een open centrum voor basiseducatie.
Aan de straatzijde sloopt Stramien de oude kazernemuur om plaats te maken voor een transparant en open poortgebouw dat de binnenkoer omsluit en samen met een nieuwe cafetaria de verbinding maakt van de straat naar het hoofdgebouw. Die oorspronkelijke achterbouw blijft integraal behouden en zal de administratieve kantoren, leslokalen en het open leercentrum huisvesten. Het hele project pleit voor een duidelijke maar eenvoudige stedelijke impuls, gebaseerd op vier concepten:

1. Van gesloten kazerne naar open leercentrum
Het contact met de stad is essentieel: de gesloten kazerne wordt een transparant geheel door in te grijpen op de voorbouw.

2. Van losse volumes naar nieuwe eenheid
Door de sloop van de voorbouw en enkele bijgebouwen maakt versnippering plaats voor overzichtelijke eenheid. Elk onderdeel, oud of nieuw, verwerft een eigen karakter.

3. Van parking naar patio op het binnenplein
Het bestaande plein krijgt aan alle kanten nieuwe functies en verbindt binnen met buiten. Het plein vloeit over in de straat: drempelloos contact tussen centrum voor basiseducatie en stad.

4. Van blinde muur naar nieuw signaal in de straat
De transparante voorbouw herstelt de gevellijn van de Parkstraat maar betekent tegelijk een nieuw signaal in deze buurt.

Jaar

2009 - 2012 . Ontwerpwedstrijd (laureaat) tot oplevering (07.09.2012)

Ligging

Parkstraat 146, Leuven

Opdrachtgever

CBE Open school Campus Leuven

Omvang

7.000m² - 5.500.000€ excl. Btw.

Ontwerpteam

TV Stramien – IRS (stabiliteit en technieken)

,