• projectimage
  • projectimage

Parkwijk Turnhout

De Parkwijk is een paradepaardje van volkshuisvesting. Deze gerenommeerde sociale woonwijk van de Turnhoutse school, heeft een ontegensprekelijke ruimtelijke kwaliteit maar de woningen en de publieke ruimte voldoen niet langer aan de hedendaagse woonwensen en (energie)normen.

De achterkanten geraakten verloederd, de voorkanten werden zo goed als niet gebruikt en er was een grote onduidelijkheid over toegangen en adressen. Door rigoureus te kiezen voor een helder standpunt worden de problemen aangepakt.

Het masterplan voorziet een herwaardering van de publieke ruimte en een renovatie van de woningen zonder verlies van de essentiële kenmerken van deze modernistische woonwijk: een sterke verweving van architectuur en landschap, eenheid in bebouwing, homogeniteit, strakke vormgeving (van architectuur en  landschap), een zorgvuldige compositie volgens harmonische verhoudingen, het strakke  inplantingsraster…

Gezien de grote cultuurhistorische waarde van de woningen, werd een zachte renovatie voorgesteld. Een toolbox gaf op maat gesneden en betaalbare isolatie-, verwarmings-  en renovatieoplossingen voor de verschillende woningtypes. Er werden ook slimme oplossingen geboden om extra leefruimte in te richten. Op strategische plekken werden er een aantal nieuwe gebouwen voorzien; dit vergoot niet alleen het woningaanbod, maar verbetert ook de leesbaarheid, de herkenbaarheid en de oriëntatie van en in de wijk.

De originele omgevingsaanleg vraagt veel onderhoud en zorgt jaarlijks voor een hoge exploitatiekost. De nieuwe groenvisie gaat uit van het behoud van de oorspronkelijke modernistische opbouw en de bestaande waardevolle groenelementen. De versterking van de natuurwaarde gaat gepaard met een beperking van het groenonderhoud. Ook op nieuwe rioleringen wordt bespaard. Het hemelwater wordt lokaal vastgehouden door het te bufferen in buffervijvers en te infiltreren in het park. Overschotten worden vertraagd afgevoerd richting de stroom Aa, via open hemelwaterafvoer.

Jaar

april – december 2014

Ligging

Parkring Turnhout

Opdrachtgever

De Ark

Omvang

29 ha - 50.580,00 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba