• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

PPS centrumontwikkeling

Via een PPS-formule wil de gemeente Malle een groot projectgebied, pal in de kern van Oostmalle een nieuwe invulling geven. Het plan voorziet een nieuwe bibliotheek en een jeugdclub gecombineerd met lokalen voor de jeugdbewegingen, aangevuld met een kinderkribbe en de herbestemming van de oude school. Ook de integratie van de feestzaal past in het plaatje, een mooi groen autoluw kader, vervolledigd met een mix van nieuwe woningen.

De publieke functies, bewust ingeplant vooraan in het projectgebied rond een plein aan de Lierselei, zorgen voor een accent en impuls op maat van de gemeente. Ook een groot aantal sociale woningen zijn hier ingepast. Door de nieuwe appartementen en woningen achteraan op het terrein op te splitsen in kleine en gespreide woonvolumes in een groen kader, behoudt deze woonuitbreiding een open karakter aansluitend bij de schaal van de kern.

De bewuste bundeling van alle bouwvolumes in één langgerekte zone zorgt voor een maximaal behoud van de aanwezige open ruimte in de kern, alleen het nieuwe jeugdcomplex sluit er rechtstreeks op aan en zorgt voor een aangename wisselwerking.
Een weloverwogen ontsluiting creëert een autoluw binnengebied, perfect doorwaadbaar voor fietsers en voetgangers. Parkeren gebeurt in hoofdzaak ondergronds. Het ontwerp van de publieke en groene ruimte maakt integraal deel uit van het concept.

Aandacht voor groen, duurzaamheid en een goede waterhuishouding, zorgen voor een erg aangenaam woongebied in de vernieuwde kern van Oostmalle. Het gevarieerde aanbod van wonen, groen en voorzieningen biedt een kwalitatief draagvlak voor een goede en sociale ontwikkeling op deze locatie.

Jaar

2009 - 2012 . PPS ontwerpwedstrijd (laureaat), ontwerp en realisatie

Ligging

Lierselei - Herentalsebaan - Schoolstraat . Centrum Oostmalle

Opdrachtgever

nv Van ROEY Projects in opdracht van gemeente Malle

Omvang

2,9 ha met o.a. 100 woningen, bib en jeugdcentrum - 20.000.000 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Jef Van Oevelen architect, AID Architecten

, ,