• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Proviciaal recreatiedomein

Deze opdracht omvat de herinrichting van de inkomzone Holsbeeksesteenweg en van de voormalige atletiekpiste voor de ‘Groene Lotus’ in het Provinciaal Recreatiedomein van Kessel-Lo. Voor deze opdracht werkt Stramien samen met Royal Haskoning België en ARA, Atelier Ruimtelijk Advies.

Het vertrekpunt was een doorheen de tijd gegroeid allegaartje van functies in een zeer verouderde parkaanleg. De vraag was duidelijk: een herstructurering van het gebied en de herwaardering van de landschappelijke parkfunctie met bijzondere aandacht voor de waterhuishouding en met toevoeging van een minigolf en nieuwe speelelementen voor jonge kinderen.

De nieuwe inkom aan de Holsbeeksesteenweg is ontworpen als schakel tussen het recreatiedomein en het domein van de abdij van Vlierbeek aan de overkant van de steenweg. Een heldere inkomdreef leidt via de parking en de gegroepeerde sportterreinen naar een kleine landschappelijke vijver en vervolgens naar een betonnen ontmoetingsplein met blauwe hardsteenstrips en hedendaagse zitbanken. De vormentaal van het plein past bij die van de inkomzone aan de Lentedreef, recent aangepakt door Fris in het Landschap. Op die manier is ingespeeld op de zoektocht naar meer coherentie doorheen het hele recreatiedomein.

De zone van de atletiekpiste maakt plaats voor een glooiend graslandschap (ligweide) met extensieve bloemrijke zones. Nieuwe bomengroepen en solitairen bieden open perspectieven vanuit de Groene Lotus naar de visvijver en het nieuwe ploeterbos, waarin de hele zone draineert. Omwille van sociale controle is de minigolf voorzien in de ‘achtertuin’ van de Groene Lotus.

Jaar

2010 – 2011 Ontwerpwedstrijd (laureaat), ontwerp en realisatie

Ligging

Provinciaal recreatiedomein - Kessel-Lo

Opdrachtgever

Provincie Vlaams Brabant

Omvang

4,7 ha - 830.000 euro excl.btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. ARA, Royal Haskoning België

,