• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Sint-Camillus

Een masterplan dat een bestaand bouwblok – met middenin een zorgcampus – hertekent. De zeer grote schaal van de groene ruimte is uniek voor de kernstad.

Context. Middenin het bouwblok aan de Markgravelei ligt de huidige zorgcampus Sint-Camillus. Het groene binnengebied daar is een historisch restant van het oude klooster. Dat klooster is verdwenen, maar sporen van de historische ‘stempel’ zijn nog duidelijk zichtbaar. Het masterplan wil nu op verschillende plaatsen deze tuin met de omliggende straten verbinden – het groen dat vandaag een vrij privaat karakter heeft wordt voortaan een open, doorwaadbare groenzone voor de wijk.

Ontwerp. Op twee plaatsen voorziet het plan een grondige uitbreiding van het bestaande RVT-gebouw. Aan de straatzijde wordt het huidige Sint-Norbertus Instituut vervangen door een volledig nieuwe vleugel met 45 zorgkamers. Aan de binnenzijde komt een tweede uitbreiding – die verwijst naar de historische voetafdruk van het voormalige klooster. Een patio sluit aan bij de oude kloostergang en bij de bestaande kapel – die zo weer een centrale plaats inneemt in het geheel.

De binnenranden van het bouwblok worden gevuld met kleine bouwvolumes. Die autonome woonentiteiten zorgen voor een zeer open omranding van het groene binnengebied. Een deel van het bouwblok bestaat uit zorgflats – zij hebben een duidelijke link met de zorgcampus.

Omgeving. De groene parkzone is een verbindende kracht voor het geheel en blijft maximaal behouden. Auto’s blijven buiten het bouwblok of parkeren er ondergronds. In een volgende fase kan de herontwikkeling van de gebouwen van de hogeschool aan de Van Schoonbekestraat integraal deel uitmaken van het project.

Een artikel over dit project en Bouwen met Baksteen vindt u via deze link terug op de 4e pagina

Jaar

2010 . Opmaak masterplan 2011 -2013 . Ontwerp en realisatie fase I

Ligging

Markgravelei - Lokkaardstraat . Antwerpen

Opdrachtgever

Gasthuis Zusters Antwerpen vzw

Omvang

45 kamers zorgcentrum + 70 zorgflats met ondergrondse parkeergarage

Ontwerpteam

Stramien cvba