• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Stadsterras Oude God

CENTRUMVERSTERKEND VERDICHTINGSPROJECT OP SITE OUDE GOD TE MORTSEL

een bredere kijk op het centrum

De stad Mortsel staat bij velen bekend als een kruispunt. Zowel historisch, als commercieel centrum en ook op vlak van mobiliteit heeft deze stad een beeld van doorgang en passage. Dit zorgt voor een lineaire lezing van de stedelijke ruimte, ingekapseld door commerciële wanden. Wat veel te weinig ervaren wordt is dat er zich achter de gesloten wanden van het centrum grote, groene en aangename wijken bevinden. Om deze reden kiezen wij er resoluut voor om het Stadsterras in te zetten als een kans om de stad Mortsel op deze plek te verbreden. Het buurtpark laten we groeien tot een echt stadspark in combinatie met wonen en secundaire functies.

buurtpark wordt stadspark: het stadsterras als stedelijke en menselijke schakel: Het stadsterras vormt de koppeling tussen het centrum van de stad Mortsel en het buurtpark. We zetten deze koppeling maximaal in de verf door het park door te trekken doorheen het hele stadsterras

urban shared living: een model voor het wonen in de 21e eeuw: Bewoners, parkbezoekers, leerlingen, klanten die een rustpunt zoeken tijdens het shoppen, …  Iedereen kan thuiskomen in het park en tegelijk een praatje slaan met elkaar. Een goede vormgeving stimuleert deze dubbele functie en zorgt ervoor dat privacy en community elkaar aanvullen en versterken.

universal design: voor een gezonde stedelijkheid: Wij  gaan voluit voor een mix van gebruikers, functies en bewoners. Als een echte afspiegeling van onze samenleving anticiperen we op sociale, demografische en economische verschuivingen die in nabije toekomst plaatsvindt; een doorgedreven mix met plaats voor wonen, werken, leren en ontspannen.

kwaliteitsvolle en homogene architectuur ‘wat dierbaar is, is duurzaam’: Vanuit dit motto ontwerpen we gebouwen die in dienst staan van deze beleving. Gebouwen die niet zelf alle aandacht opeisen, maar eerder vanuit de context zorgen voor een nieuwe continuïteit in het centrum van Mortsel.

een klimaatadaptief ontwerp: duurzaamheid in tijd en ruimte: Inzetten op een vlotte en vooral veilige bereikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, diversiteit, flexibiliteit, energiezuinig wonen, waterrecuperatie, infiltratie, mobiliteit, …. Het is de combinatie van deze thema’s die zorgt voor een toekomstgerichte en toekomstbestendige wijk.

veerkracht van de samenleving: een subtiel en hoopvol statement: Het bombardement van 5 april 1943 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Morstel. Verschillende openbare gebouwen, waaronder de school werden geraakt. Van de plek waar de slachtoffers vielen, maken we een optimistische plek met een symbolische verwijzing naar die geschiedenis als hoopvol manifest.

Jaar

ontwerpwedstrijd voorjaar 2018 – niet weerhouden

Ligging

Oude God, Mortsel

Opdrachtgever

Stad Mortsel

Omvang

218 Ondergrondse publieke en privé garage, 2055m² school voor volwassenonderwijs, 16.013m² stadsterras, 26 sociale woningen, 16 grondgebonden woningen, 50 appartementen, 8 patiowoningen, 48 parkappartementen, 566 fietsenstallingen, 765m² commerciële ruimte - 43.900.037€ excl BTW

Ontwerpteam

bouwteam Stramien cvba – atelier kempe thill bv - THV Willemen - Kumpen RED en Willemen General Contractor - Kumpen