• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Van Hombeeckplein

Heraanleg van een plein in een dichtbebouwde buurt. Het ontwerp wil een patio voor de wijk creëren, een centrale ontmoetingsplek met ruimte voor sport en spel en allerhande activiteiten.

Context. Het Frans Van Hombeeckplein ligt centraal in de vijfhoekwijk te Berchem. Het is een cruciale schakel in een belangrijke structurerende as doorheen Oud-Berchem. Deze kralenketting van recent heraangelegde straten en pleinen omvat: het Jochemsplein (overzijde Grotesteenweg) en de as Driekoningenstraat – Statiestraat, dan voorbij Berchem Station en doorheen Zurenborg (via de Draakplaats naar de Dageraadplaats).

Aanpak. Typerend voor het vroegere plein was het krachtige bomenareaal er rond. Om die bomen maximaal te vrijwaren werd de nieuwe buurtparking (105 wagens over 2 parkeerlagen) zo compact mogelijk ingepland.

Om de rol van het plein in de centrale as te accentueren wordt gebruik gemaakt van materialen en straatmeubilair die naar die as refereren – de ‘materialisatie’ mag niet los staan van de ruimere context. Vanuit die visie worden volgende keuzes gemaakt: de Van Hombeeckstraat (als verlengde van de Driekoningenstraat) wordt aangelegd met een rijloper in asfalt – met parkeerplaatsen in kassei (herbruik) en voetpaden in gezaagde greskassei.

Het plein zelf wordt vooral gedefinieerd door het bestaande bomenkader. De bomen worden geplaatst in een passe-partout van waterdoorlatende halfverharding – een natuurlijke  overgang tussen de ruimte voor verkeer, het schoolerf, de terrasjes aan de randen (kassei) en het centrale plein (asfalt). Het binnenplein is verkeersvrij en nodigt uit tot allerhande activiteiten – van basket tot zomerse concerten.

Jaar

2010 - 2013 . Ontwerpwedstrijd (laureaat), ontwerp en realisatie

Ligging

Van Hombeeckplein , Antwerpen-Berchem

Opdrachtgever

NV Rantparking, Stad Antwerpen, Rio-link

Omvang

0,80ha - 1.217.515,76 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba i.s.m. Ingenieursbureau France