• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Vilvoorde sportcomplex

Op vraag van de Stad Vilvoorde en De Vilvoordse Sportdienst werd een inrichtingsvisie opgemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van Sportcomplex Drie Fonteinen. Hierin worden volgende thema’s geaccentueerd:
1. verhoging sportcapaciteit
2. aangepaste randinfrastructuur
3. veiligheid/mobiliteit

Het complex dient complementair te zijn met de overige sportinfrastructuur in Vilvoorde. Het sportcomplex Drie Fonteinen wordt een aangename, vellige plek om te sporten en te bewegen met oog op het vrijwaren van de eigenheid en charme van het park waarin het sportcomplex zich bevindt (visie Sportdienst).
Deze thema’s staan niet op zich. De site heeft de grenzen van haar draagkracht bereikt. Om de site ‘futureproof’ te maken, dient de nodige veerkracht ingebouwd. En net dat maakt deze site extra bijzonder. Als groene omgeving, ooit onderdeel van het aanpalende Domein Drie Fonteinen, kan het Sportcomplex een bufferende werking hebben op schaal van de stad.

Deze studie onderzoekt de toekomstige ontwikkeling van de site tegen de achtergrond van vroegere en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en tegen de achtergrond van klimaatverandering. Het rapport stelt concrete inrichtingsmaatregelen voor voor een kwaliteitsvolle doorontwikkeling van de site op korte termijn. Tevens wordt geadviseerd om een overkoepelende lange-termijnvisie op te maken voor alle sportinfrastructuur voor de Stad Vilvoorde.

Jaar

2018-2019

Ligging

Vilvoorde

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Omvang

60.000 euro excl. btw

Ontwerpteam

Stramien cvba, Timothy Vanagt