• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Waterhoenlaan

Het project Waterhoenlaan vormt een specifiek onderdeel van het masterplan dat Woonhaven in 2013 in samenwerking met De Nijl architecten heeft opgesteld en waarvan deze site een belangrijk onderdeel is.

Het ontwerp dat we hier voorstellen bouwt verder op de vooropgestelde compositie met twee nieuwe bouwvolumes maar vooral de verankering van de sociale woningen in hun nieuwe omgeving is een bijzonder thema dat extra dimensie en kwaliteit kan opleveren voor deze plek op Linkeroever.

Met bijzondere aandacht zoeken we naar oplossingen over de randen van dit project, over het delicate raakvlak tussen privaat wonen en collectieve ruimte, over verbindingen tussen bewoners en bezoekers, over de beleving van het wonen op deze locatie en de impact van oriëntatie, van doordachte bouwkunde en elegante vormgeving.

Ons ontwerp voegt extra connecties toe aan dit patroon. Zowel in het bouwblok Oost als West worden verbindingen gemaakt die de tuinzijde linken aan de straatzijde van beide woonblokken en omgekeerd. De doorsteken zijn (collectief) privaat, maar zorgen ervoor dat zowel visueel, praktisch als ruimtelijk een verbinding ontstaat van de verschillende groene en openbare ruimten. Hoewel de privacy overal wordt gewaarborgd, zijn de woningen toch op verschillende manieren bereikbaar en toegankelijk.

Woonkwaliteit als vertrekpunt

Bij de uitwerking van de plannen en diverse typologieën vertrekken we steeds vanuit de beleving en de woonkwaliteit van de toekomstige bewoners. De woonblokken hebben een oriëntatie Oost-West en worden daarom opgevat volgens het doorzon-principe. We vatten de grondplannen op als flexibele units waarbij slaap- en woonzone onderling kunnen afgewisseld worden aan straat- en tuingevel. De buitenruimte speelt een belangrijke rol in de individuele woonkwaliteit en krijgt in elk appartement een cruciale rol als uitbreiding van de woonruimte.

Doordacht en duurzaam bouwen

De verschillende units en typologieën worden boven elkaar gestapeld. Doordat de draagstructuur, de schachten en sanitaire lokalen zich steeds op hetzelfde raster bevinden zorgt dit voor een goede bouweconomie en eenvoudige bouwwijze. Ook de buitenhuid van het gebouw moet aan hoge eisen voldoen. Een performante isolatie en een doorgedreven luchtdichtheid zijn een basisvertrekpunt. Naast deze hoge bouwtechnische ambitie wil het ontwerp ook inzetten op collectieve en verantwoorde energieproductie.

Verfijnde en open architectuur

De gebouwen worden opgetrokken met aandacht voor proportie en detaillering. Doorlopende balkons en horizontale gevelbanden zorgen voor variatie en geleding in de gevelopbouw. De raampartijen, qua afmeting gestandaardiseerd, hebben een verticaal patroon. Hierdoor ontstaat een architecturaal beeld dat aansluit bij een ‘klassieke stedelijkheid’ die het geheel een bepaalde uitstraling bezorgt.

Jaar

Wedstrijd 2017

Ligging

Waterhoenlaan, Antwerpen Linkeroever

Opdrachtgever

Woonhaven Antwerpen cvba

Omvang

Bouwen van een 80-tal sociale wooneenheden

Ontwerpteam

Stramien cvba

, ,