• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Woonproject

Een nieuwbouwproject met 6 woningen, 20 appartementen, een commerciële ruimte, ondergrondse parking en een groen binnenplein. Het project bestaat uit 3 bouwdelen en komt in de plaats van een voormalig winkelpand (Broederminstraat) en drie vervallen woningen (Lange Elzenstraat).

Context. De bestaande bebouwing (winkelpand met magazijn en 3 vervallen woningen) wordt volledig afgebroken. Het nieuwbouwproject bestaat uit 3 bouwdelen: aan de Broederminstraat, aan de Lange Elzenstraat en aan het groene binnenplein.

Bouwdelen aan de straatkant. De straatgevels zijn een hedendaagse vertaling van de bestaande architectuur in de beide straten. Typisch zijn de hoge plint met toegang tot het binnenplein, de hoge verticale ramen (in diepe nissen) en een kroonlijst met bovenliggende daklaag. Aan de straatgevel Broederminstraat bestaat de materiaalkeuze uit witte betonpanelen met raamkozijnen in lichte kleur, bronskleurige borstwering en een toegangspoort met verticale spijlen. Aan de straatgevel Lange Elzenstraat omvat zij een hoge plint in witte betonpanelen waarboven lichtgrijs pleisterwerk is voorzien. De daklaag boven de kroonlijst komt in grijskleurige zink, het buitenschrijnwerk is houtkleurig en de borstweringen in helder glas.

Bouwdeel aan het binnenplein (2 woningen met tuin). De volumes zijn ontworpen om in huis optimaal licht te verkrijgen: insprongen en ‘trapsgewijs afbouwen’ zorgen – vanuit leefruimtes en slaapkamers – voor een grote meerwaarde naar ‘lichten en zichten’. De gevels zijn ontworpen in de stijl van de achtergevels van de andere bouwdelen – met hoge verticale raamopeningen tot op het vloerniveau. De materiaalkeuze bestaat uit wit genuanceerd metselwerk en houtkleurig buitenschrijnwerk. De terrassen, dorpels en lateien komen in lichtgrijs beton, de borstweringen in glas of met lichtgrijze verticale spijlen.

Ontwerp en transparantie binnenplein. Het binnenplein is ontworpen als een groen, residentieel binnenplein – het omvat groene (private) tuinen en een deels verharde (publieke) pleinzone. Beplanting zorgt voor afscheiding tussen beide. Plein en bouwdelen zijn toegankelijk via brede, hoge doorgangen (aan Broederminstraat en Lange Elzenstraat). Beide doorgangen zijn afsluitbaar via een transparante poort (met verticale spijlen). Het groene karakter van het binnenplein blijft zo duidelijk zichtbaar van op de straat. Aan de scheimuur (van bouwdeel Broederminstraat tot aan de Lange Elzenstraat) wordt bovendien een bomenrij voorzien – die versterkt nog het groene karakter van het binnenplein en beperkt de inkijk vanuit de buurgebouwen op binnenplein en wooneenheden.

Jaar

aanbesteding 2014

Ligging

Broederminstraat 36 – Lange Elzenstraat 15-19

Opdrachtgever

Livingstone bvba

Omvang

27 eenheden met ondergrondse parking , 4.900.000 euro excl. Btw

Ontwerpteam

Stramien cvba