• projectimage
  • projectimage
  • projectimage
  • projectimage

Zele Groene Stroom

Groen Stroom: opmaak van een masterplan kerngebied Zele

Het masterplan wenst ruimtelijke ontwikkelingen te sturen zodat de identiteit van Zele en de relatie met het landschap versterkt worden en het centrum van Zele aangenaam is om te wonen en te verblijven.

Zele is een verstedelijkt dorp, gegroeid vanuit het landschap. De inbreng van een nieuwe dynamiek of ‘Groene Stroom’ in het centrum van Zele, gaat gepaard met een letterlijke vergroening. Het vergroenen van de kern staat in het teken van het opnieuw verbinden met het landschap, dat van oorsprong zo belangrijk was voor Zele. De ‘Groene Stroom’ moet de levendigheid en de beleving van de publieke ruimte ten goede komen, aangename ruimte creëren om elkaar te ontmoeten, inzetten op verjonging en verhoging van de kwaliteit van de publieke ruimte. Die versterking van de publieke ruimte is tevens essentieel als ondersteuning voor de vernieuwing van het winkelkerngebied. Dit vraagt tevens een andere manier om het verkeer te organiseren en om duidelijke spelregels voor bebouwing en ontwikkeling.

De historisch gegroeide as, ‘De bretel’, wordt de drager van de ruimtelijke structuur van het voormalige straatdorp. Ze wordt als één structuur vormgegeven waardoor ze zorgt voor een grotere leesbaarheid en sterkere identiteit van de kern van Zele. De as geeft ook de mogelijkheid voor de verankering van het dorp in het omliggende landschap met veilige fiets- en wandelwegen.

De Markt wordt opnieuw het hart van Zele. Concreet wordt het hart van Zele opnieuw de ruimte voor bijeenkomst en verblijf. Dit alles in combinatie met een vergroening van dit hart. De bestaande circulatielus op ‘De bretel’ wordt daarom opgedeeld in twee deellussen, elk bereikbaar via de juiste invalsroutes. Hierdoor wordt het doorgaand autoverkeer uit het centrum geweerd. Alle plaatsen en winkels blijven wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de winkelkern, enkele aanloopstraten en het ruimere centrumgebied.

Jaar

2016-2017

Ligging

Kerngebied Zele

Opdrachtgever

Gemeente Zele

Omvang

Ontwerpteam

Stramien, Blauwdruk, TML, City D, Yellow Window