Projecten


Nieuws

Groen Zuid in de kijker

Groen Zuid wordt een nieuwe verkeersluwe groene woonwijk met een buurtpark in hartje Hoboken, opgevat met bijzondere aandacht voor de plaatselijke geografie, een verzorgde aansluiting op het bestaande woonweefsel en extra zorg voor het autoluw karakter. Er komt een gevarieerd woonaanbod van net geen 500 woningen en appartementen. De brownfieldontwikkeling van de oude Alcatell Bell […]


De Vrijheid

Een stedenbouwkundige studie om De Vrijheid, het historische hart van de stad, opnieuw een centrale en levendige rol te geven in het centrum van Ronse. Ambitie is om voor dit stadsdeel weer een heldere identiteit te creëren en de publieke ruimte oordeelkundig te vernieuwen. Context. De Vrijheid bestond meer dan 800 jaar (vanaf ca. 940 […]


Masterplan publieke ruimte

Een Masterplan dat een antwoord wil formuleren op de vraag van de stad naar een ‘globale visie betreffende de publieke ruimte op haar grondgebied’. Dit masterplan kwam tot stand in intense samenwerking met de stad en is adviserend voor het beleid. Context. Op dit ogenblik gebeurt de inrichting van de publieke ruimte in Sint-Niklaas zeer […]