Projecten


Nieuws

Verdichting van dichtbij bekeken

Het nieuwe boekje van de VVSG “Verdichting van dichtbij bekeken”, is dé inspiratiebron voor wie op een kwaliteitsvolle manier wil verdichten. Aan de hand van praktische voorbeelden en veel fotomateriaal is het een must voor iedereen die op zoek is naar manieren om zuinig en goed met de ruimte om te springen. Tinne Beirinckx en […]


Het landbouwerf als inspiratie voor sociale woonwijk in Nieuwmoer

Deze week werd de opdracht van De Ideale Woning en Arro Antwerpen voor een nieuwe sociale woonwijk met een 100-tal woningen in Nieuwmoer te Kalmthout aan Stramien toegewezen. “Het ontwerp van Stramien neemt het open landbouwlandschap met ruime doorzichten als uitgangspunt en tracht de relatie tussen het dorp en het landschap maximaal te behouden”, aldus […]


Dorpsplein Heindonk genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2016

Deze week werd bekendgemaakt dat het Dorpsplein van Heindonk één van de vijf genomineerde projecten is voor de Prijs Publieke Ruimte. Het team Stramien – Talboom stond in voor de integratie van het kunstwerk en de heraanleg van het dorpsplein en de hoofdweg doorheen het dorp. Het team realiseerde samen met de gemeente Willebroek, kunstenaar […]


De Vrijheid

Een stedenbouwkundige studie om De Vrijheid, het historische hart van de stad, opnieuw een centrale en levendige rol te geven in het centrum van Ronse. Ambitie is om voor dit stadsdeel weer een heldere identiteit te creëren en de publieke ruimte oordeelkundig te vernieuwen. Context. De Vrijheid bestond meer dan 800 jaar (vanaf ca. 940 […]


Doortocht

Herinrichting van de Doortocht in het centrum van Willebroek – van de watertoren tot aan de brug over het kanaal. Dit project is de tweede fase van de uitvoering van ‘Willebroek Morgen’, resultaat van de ontwerpwedstrijd uit 2003. Verkeer. De verkeersafwikkeling in de Doortocht wordt verhelderd en eenduidig gemaakt, ze verloopt nu via de Oud-Strijdersstraat. […]


Herinrichting centrum

In 2006 tekende Stramien voor de hele kern van Puurs een Masterplan Publieke Ruimte uit, een wervende toekomstvisie met het oog op de ontwikkeling van dit voormalige straatdorp tot krachtige centrumgemeente met nieuwe commerciële activiteiten en gemeenschapsvoorzieningen. De klemtoon lag op een sterk samenhangende vernieuwde publieke ruimte als belangrijkste katalysator. Die visie is nadien omgezet […]