Projecten


Nieuws

Park Oude God – Mortsel

Ontwerpopdracht aanleg park Oude God – Mortsel Mortsel timmert aan haar toekomst als volwaardig stadsdeel bij Antwerpen. Op en rond de voormalige begraafplaats Oude God wordt een nieuwe Parkschool (ontwerper CBA), een kribbe en scoutslokaal (ontwerper KPW Architecten) en kinderboerderij gerealiseerd. De tussenliggende ruimte werd door Stramien ingericht als buurtpark en aantrekkelijk decor voor de […]


Groen Zuid Hoboken

Een ambitieus stedelijk project dat de reconversie wil realiseren van een voormalige bedrijfssite naar een attractieve groene woonwijk – aangevuld met een groot zorgcentrum en enkele sportfaciliteiten. Het project is een initiatief van Cores Development nv. Context. Bij de ontwikkeling van deze wijk wordt bijzondere aandacht besteed aan de plaatselijke geografie, aan een verzorgde aansluiting […]


Jardin Doré

Een Jardin Doré bij het DIVA-museum De tuin werd uitgewerkt als een ‘verborgen parel’ in de stad. In onze visie wordt de nieuwe tuin voor het museum een ‘Jardin Doré’ of ‘gouden tuin’, geheel passend binnen de rijke architecturale en stedenbouwkundige context van de rijke Antwerpse binnenstad. Een tuin als onderdeel van het publieke domein […]


Vrijbroekpark Mechelen

Het Vrijbroekpark in het stedelijk gebied Mechelen ligt ingesloten tussen de E19 en het stadscentrum. De biologische waarde van dit grote stadspark is beperkt maar in haar zuidrand ligt een aaneengesloten restant van een vochtig landschap dat deel uitmaakte van de Zennevallei. Met de toenemende populariteit van buitensporten staat het populaire provinciepark voor een nieuwe […]


Stramien ontwerpt omgevingsaanleg ‘Brede School’ Lindel

Stramien i.s.m. Buro LST heeft de wedstrijd gewonnen voor de heraanleg van het publiek domein rond de Brede School in Lindel bij Overpelt. Het voorstel gaat uit van een open dorpscampus. Het oude patroon van driftwegen vormt een sterke inspiratie voor het netwerk van logische paden en wegels door de dorps­campus. Er ontstaat een vanzelfspre­kend […]


Stramien werkt aan ontsluitings -en onthaalvisie voor de Durmevallei

In opdracht van Schelde Sterk Merk en Regionaal Landschap Schelde-Durme werkt Stramien i.s.m. communicatiebureau Pavlov aan een langetermijnvisie voor deze unieke rivier op de grens van het Waasland en het Scheldeland . De Durme baant zicht in 77 meanders door een landschap van kleine verwondering. De stroom onderscheidt zich van de Schelde of de Rupel […]


Stramien wint FEBE Elements Awards 2016 met Wilrijkse plein

Stramien heeft de FEBE Elements Awards 2016 in de categorie Small Scale Precast gewonnen met het project Wilrijkse plein in Antwerpen. De parking Wilrijkse plein onderscheidt zich door een hoge afwerkingsgraad en innoverende vormgeving met veelgebruikte, dus betaalbare materialen. De aanleg van een parkparking met het behoud van bestaande bomen stond voorop. Daarvoor werd een […]


Parkwijk Groeningen

Groeningen, tussen het centrum van Kontich en de E-19, staat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) en in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (2009) aangeduid als te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied. De gemeente en projectontwikkelaar Extensa sloegen de handen in elkaar om een duurzame woonwijk en een aantrekkelijk wijkpark te ontwikkelen. Parkwijk Groeningen wil […]


Schipperskaai

De Schipperskaai is de eerste aanzet voor het nieuwe stadsdeel ‘De Nieuwe Dokken’ in de oude Gentse  Haven. Ons team vertaalde destijds samen met de Stad Gent de visie van het stedenbouwkundige plan voor de Oude Dokken van OMA naar een hanteerbaar ontwerphandboek dat de uniformiteit van het publiek domein van de kaaien tussen de […]