Projecten


Nieuws

Groen Zuid in de kijker

Groen Zuid wordt een nieuwe verkeersluwe groene woonwijk met een buurtpark in hartje Hoboken, opgevat met bijzondere aandacht voor de plaatselijke geografie, een verzorgde aansluiting op het bestaande woonweefsel en extra zorg voor het autoluw karakter. Er komt een gevarieerd woonaanbod van net geen 500 woningen en appartementen. De brownfieldontwikkeling van de oude Alcatell Bell […]


Masterplan 10 Loonse steden

In 2015 is het 1.000 jaar geleden dat het Graafschap Loon werd gesticht. Dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. In dat verband maakt Stramien, in samenwerking met bureau Bongaerts uit Bree een masterplan op voor het historisch erfgoed van de 10 ‘Loonse Steden’. Het masterplan voor de binnenstad van Borgloon, de bakermat van het Graafschap, wordt […]


De Vrijheid

Een stedenbouwkundige studie om De Vrijheid, het historische hart van de stad, opnieuw een centrale en levendige rol te geven in het centrum van Ronse. Ambitie is om voor dit stadsdeel weer een heldere identiteit te creëren en de publieke ruimte oordeelkundig te vernieuwen. Context. De Vrijheid bestond meer dan 800 jaar (vanaf ca. 940 […]


Masterplan Nekkerpoort

Het masterplan Nekkerpoort tekent de toekomst uit van de oostelijke stadspoort van Mechelen. Deze opdracht werd aan Stramien toevertrouwd in navolging van de opmaak van het masterplan voor het recreatiedomein De Nekker. Aanpak. De landschappelijke ingrepen die voorzien werden voor het recreatiedomein De Nekker worden doorgetrokken in de nabijgelegen recreatiezone – met de Nekkerhallen (evenementenhal) […]


Masterplan publieke ruimte

Een Masterplan dat een antwoord wil formuleren op de vraag van de stad naar een ‘globale visie betreffende de publieke ruimte op haar grondgebied’. Dit masterplan kwam tot stand in intense samenwerking met de stad en is adviserend voor het beleid. Context. Op dit ogenblik gebeurt de inrichting van de publieke ruimte in Sint-Niklaas zeer […]


Masterplan De Nekker

Een masterplan voor de heraanleg van het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Stramien kwam in de zomer  van 2013 als laureaat uit de wedstrijd. Context. Meer dan ooit zal de toekomst en het uitzicht van De Nekker bepaald worden door een evolutie in de levenspatronen: heel wat mensen willen in hun vrije […]


Doortocht

Herinrichting van de Doortocht in het centrum van Willebroek – van de watertoren tot aan de brug over het kanaal. Dit project is de tweede fase van de uitvoering van ‘Willebroek Morgen’, resultaat van de ontwerpwedstrijd uit 2003. Verkeer. De verkeersafwikkeling in de Doortocht wordt verhelderd en eenduidig gemaakt, ze verloopt nu via de Oud-Strijdersstraat. […]


Herinrichting centrum

In 2006 tekende Stramien voor de hele kern van Puurs een Masterplan Publieke Ruimte uit, een wervende toekomstvisie met het oog op de ontwikkeling van dit voormalige straatdorp tot krachtige centrumgemeente met nieuwe commerciële activiteiten en gemeenschapsvoorzieningen. De klemtoon lag op een sterk samenhangende vernieuwde publieke ruimte als belangrijkste katalysator. Die visie is nadien omgezet […]


Masterplan vakantieverblijf

Een masterplan voor een vakantieverblijf in Wallonië. In nauw overleg met de opdrachtgever en de beheerders worden de krijtlijnen voor de komende tien jaar uitgezet. Context. De Christelijke Mutualiteiten (CM) vragen voor hun vakantieverblijf Massembre (Heer-sur-Meuse) een nieuw masterplan. Die denkoefening moet het domein (met al zijn sterke punten) omvormen tot een fris en coherent […]