Projecten

Sinte-Mettetuin

Mechelen

Nieuws

Vrijbroekpark Mechelen

Het Vrijbroekpark in het stedelijk gebied Mechelen ligt ingesloten tussen de E19 en het stadscentrum. De biologische waarde van dit grote stadspark is beperkt maar in haar zuidrand ligt een aaneengesloten restant van een vochtig landschap dat deel uitmaakte van de Zennevallei. Met de toenemende populariteit van buitensporten staat het populaire provinciepark voor een nieuwe […]


Een nieuwe stadstuin voor Mechelen

In het hartje van de Mechelse binnenstad werd zondag de nieuwe Sinte-Mettetuin achter de Onze- Lieve-Vrouw-Van-Leliendaelkapel officieel geopend. De vernieuwde tuin van het OCMW ligt verscholen tussen de Lange Schipstraat en de recent  heraangelegde Bruul en vormt een contemplatieve ruimte in de drukke binnenstad. Het zal nog enkele maanden duren vooraleer de kleurrijke beplanting wat […]

Sleutelwoord(en): |

Park Oude God Mortsel, van schetsontwerp naar verfijning.

Stramien werd geselecteerd om het ontwerp van Park Oude God uit te werken. Het nieuwe park vormt een boeiende opdracht in het hart van de gemeente en wordt de nieuwe ‘Stadstuin’ van Mortsel, en een groene stapsteen tussen Fort IV en Fort V. Stramien en ARA slaan de handen in elkaar om het Park Oude […]

Sleutelwoord(en): |

Groen Zuid in de kijker

Groen Zuid wordt een nieuwe verkeersluwe groene woonwijk met een buurtpark in hartje Hoboken, opgevat met bijzondere aandacht voor de plaatselijke geografie, een verzorgde aansluiting op het bestaande woonweefsel en extra zorg voor het autoluw karakter. Er komt een gevarieerd woonaanbod van net geen 500 woningen en appartementen. De brownfieldontwikkeling van de oude Alcatell Bell […]


Sinte-Mettetuin

Herinrichting van een historische kloostertuin – doorheen de jaren verschraald tot een sterk versnipperde en puur functionele ruimte (zonder kwaliteit). De tuin is een groene parel in de binnenstad, en biedt heel wat mogelijkheden als nieuwe stadstuin. In het historisch ensemble van het klooster zijn vandaag de kantoren van het OCMW gehuisvest – midden in […]

Sleutelwoord(en): |

Grote Gete

Op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant kwam er in de vallei van de Grote Gete extra ruimte voor natuurontwikkeling. Het ontwerp van Stramien wil de natuur in de vallei weer actief beleefbaar maken. Het vertrekt van en verwijst (subtiel) naar de lokale kamsalamander. Onthaal en spel. De kamsalamander leeft op de overgangen tussen nat & […]


Proviciaal recreatiedomein

Deze opdracht omvat de herinrichting van de inkomzone Holsbeeksesteenweg en van de voormalige atletiekpiste voor de ‘Groene Lotus’ in het Provinciaal Recreatiedomein van Kessel-Lo. Voor deze opdracht werkt Stramien samen met Royal Haskoning België en ARA, Atelier Ruimtelijk Advies. Het vertrekpunt was een doorheen de tijd gegroeid allegaartje van functies in een zeer verouderde parkaanleg. […]