Projecten

Woonproject Centrumpark WillebroekNieuws

Cohousing Boldershof

EEN COHOUSINGSPROJECT MET 18 WOONEENHEDEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Het cohousingsproject Boldershof combineert het beste van twee werelden: het dorp en de polders. De historische hoeve aan de rand van het dorp vormt de geloofwaardige voorzijde aan de straatzijde. Samen met de nieuwe rechthoekige volumes schakelt het groepsproject zich niet enkel in de straat, maar sluit […]


Groen Zuid Hoboken

Een ambitieus stedelijk project dat de reconversie wil realiseren van een voormalige bedrijfssite naar een attractieve groene woonwijk – aangevuld met een groot zorgcentrum en enkele sportfaciliteiten. Het project is een initiatief van Cores Development nv. Context. Bij de ontwikkeling van deze wijk wordt bijzondere aandacht besteed aan de plaatselijke geografie, aan een verzorgde aansluiting […]


Woonproject Centrumpark Willebroek

WONEN AAN HET PARK – EEN KERNVERSTERKENDE MEERWAARDE IN HET CENTRUM AMBITIE We kiezen resoluut voor een project met een duidelijke en eigen uitstraling, op maat van het centrum van Willebroek. Een maximaal contact en dialoog met het Centrumpark maar ook met de omliggende bebouwing, deze zorgen voor een goede integratie die tegelijk een bijdrage […]

Sleutelwoord(en): |

Rijkswachtkazerne Antwerpen

De ‘Rijkswachtkazerne’ is een begrip in de Antwerpse Sint-Andrieswijk. In regelmatig en intens overleg met de Stadsdiensten en de bouwheer zocht Stramien naar de best mogelijke oplossing: een ontwerp en uitvoering op maat van Sint-Andries, een nieuwe schakel met sterke uitstraling in de herwaardering van deze boeiende stadswijk. De kazerne zelf huisvest appartementen en grondgebonden […]


Waterhoenlaan

Het project Waterhoenlaan vormt een specifiek onderdeel van het masterplan dat Woonhaven in 2013 in samenwerking met De Nijl architecten heeft opgesteld en waarvan deze site een belangrijk onderdeel is. Het ontwerp dat we hier voorstellen bouwt verder op de vooropgestelde compositie met twee nieuwe bouwvolumes maar vooral de verankering van de sociale woningen in […]


Nieuwmoer

Nieuwmoer is een deelkern van Kalmthout, gelegen in een agrarisch landschap. Sporen van oude turfvaarten en groene landschapskamers zijn er nog duidelijk waarneembaar. Nieuwmoer-dorp is een compacte woonkern midden in deze open ruimte. Het dorp kenmerkt zich door kleinschalige en individuele lage bebouwing met de kerk als beeldbepalend baken. Het ontwerp hecht zich vast aan […]


Eerste ‘woonwal’ in België maakt aangenaam wonen mogelijk langs E19

Wonen op enkele meters van de snelweg, het lijkt op het eerste gezicht een ietwat ongezond idee. Een nieuw innovatief woonproject van projectontwikkelaar Extensa Group naar ontwerp van Stramien toont echter duidelijk aan dat het wél kan. In het kader van het project Groeningen wordt langs de E19 in Kontich werk gemaakt van de allereerste […]


Parkwijk Groeningen

Groeningen, tussen het centrum van Kontich en de E-19, staat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) en in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (2009) aangeduid als te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied. De gemeente en projectontwikkelaar Extensa sloegen de handen in elkaar om een duurzame woonwijk en een aantrekkelijk wijkpark te ontwikkelen. Parkwijk Groeningen wil […]


Het landbouwerf als inspiratie voor sociale woonwijk in Nieuwmoer

Deze week werd de opdracht van De Ideale Woning en Arro Antwerpen voor een nieuwe sociale woonwijk met een 100-tal woningen in Nieuwmoer te Kalmthout aan Stramien toegewezen. “Het ontwerp van Stramien neemt het open landbouwlandschap met ruime doorzichten als uitgangspunt en tracht de relatie tussen het dorp en het landschap maximaal te behouden”, aldus […]