STRAMIEN architectuur & ruimte CV is een multidisciplinair ontwerpbureau, actief op het terrein van architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning en ontwerp van publieke ruimte. De integratie van deze disciplines is de sterkste drijfveer van het bureau.

 

één team – veel competenties

Stramien werkt als één team. Meer dan dertig medewerkers staan klaar om elk project van A tot Z in goede banen te leiden, met maximale inbreng van externe specialisten. Architecten en stedenbouwkundigen werken steeds nauw samen en worden daarbij ondersteund door een sterk uitgebouwde administratieve cel. Elk project wordt zo ‘integraal’ bekeken, concreet en duidelijk aangepakt en binnen de afgesproken termijn afgewerkt.

een netwerk van professionelen

Stramien heeft een breed netwerk uitgebouwd van professionele partners als aanvulling op onze eigen competenties en kennis. Met deze externe inbreng kunnen we alle aspecten en specifieke onderdelen van een project vakkundig uitwerken en optimaal beantwoorden aan de vraag. Deze integrale service staat garant voor kwaliteit en vakmanschap. Want ontwerpen en bouwen doe je niet alleen.

overleg vormt de basis

De basis van vruchtbaar teamwork en onderling begrip is goede interne en externe communicatie. Vanuit die overtuiging maakt Stramien intensief werk van overleg. Wij geloven in de kracht van samenwerking, niet enkel met opdrachtgevers en mogelijke gebruikers, maar ook met betrokken actoren en diensten. Alleen zo ontstaat er voldoende draagvlak voor een nieuw project.

heldere aanpak en organisatie

Jarenlange ervaring leert ons dat heldere structuren zorgen voor aangenaam en efficiënt werken. Stramien zorgt ervoor dat bij elk project eenzelfde team aan het stuur zit van bij de eerste potloodlijn tot bij de oplevering. Dit is een garantie voor een coherent dossierbeheer, eenduidige communicatie en een duidelijke projectregie. De samenstelling van het team hang af van de specificiteit, de complexiteit en de omvang van de opdracht. Een duidelijke ontwerpmethodiek zorgt voor een goed onderbouwd en kwalitatief resultaat.

werken in bouwteam

De basisfilosofie van het concept ‘bouwteam’ is eenvoudig: bouwen is een werk van mensen, en mensen werken beter in vertrouwen. Daarom zitten bij ons ontwerper, opdrachtgever én aannemer zo mogelijk al van in de ontwerpfase samen aan tafel. Zij werken samen het project uit van concept tot uitvoering. Dit leidt tot een duurzame aanpak en zorgt voor projecten met hoge kwaliteit, lage risicofactor en resultaten binnen budget en timing.

De projecten op deze site illustreren hoe we onze visie omzetten in praktijk.
Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie – ons team staat ter beschikking om uw vragen te beantwoorden. klik hier

Visie

complexiteit als uitdaging

Opdrachten worden steeds complexer. Architectuur en stedenbouw hebben niet enkel betrekking op gebouwen en straten, maar ook op mensen en samenleving. Mobiliteit, energieverbruik, veiligheid, multimedia en generaties zijn voortdurend in beweging. Daaruit ontstaan nieuwe woonvormen, nieuwe functies en nieuwe technologische mogelijkheden. Onze ambitie is om ruimte te creëren waarin die ontwikkelingen kansen krijgen.

waardering voor erfgoed

Ons patrimonium vertelt het verhaal van de generaties voor ons en herinnert ons aan de betekenis die toen aan plekken en gebouwen werd gegeven. Die verhalen – cultureel, sociaal, economisch – willen we onderzoeken, begrijpen, waarderen en aanvullen. Met respect voor de context onderzoeken we de draagkracht en de zin om dit patrimonium te renoveren of uit te breiden. Herbestemming heeft voor ons als doel de toekomstwaarde te verhogen zonder de geschiedenis te verliezen.

integratie in elk ontwerp

Tussen architectuur en stedenbouw bestaat geen harde scheidingslijn. Het zijn disciplines die elkaar aanvullen en versterken. Vertrekkende van een opgegeven programma gaan we op zoek naar een creatieve vertaling en verbeelding. Zo ontstaat een eigen, geïntegreerd verhaal in een persoonlijk handschrift, met aandacht voor architectuur, interieur, publieke ruimte, stadsontwerp en ruimtelijke planning op grote of kleine schaal.

omgaan met schaarste

Grondstoffen, energie en tijd zijn schaars, het meest schaarse goed in onze ogen is ‘ruimte’. Daar willen we bij het ontwerpen innovatief en zuinig mee omgaan. Dit verhoogt de leefbaarheid van onze samenleving en houdt plaats vrij voor toekomstige generaties. Voor ons is dát duurzaamheid. Ook besteden we van bij de start van elk project de nodige aandacht aan het optimaliseren van het energieverbruik.

van context tot detail

Ontwerpen gebeurt steeds in een ruimtelijke context. De lezing van de plek is bij elk project het vertrekpunt. We sluiten ons er niet enkel bij aan, maar gaan er ook mee in dialoog en trachten te modereren. Kennis en aanvoelen van de context leveren zo aangrijpingspunten voor het ontwerp. Daarvan vertrekkend zoeken we de juiste verhoudingen, de harmonie, de afwisseling van rust en drukte. Die dynamiek leidt tot een parcours, een perspectief waarbij de gebruiker de ruimte beter ervaart en de omgeving rijker beleeft.

ambities stroomlijnen

Projecten uitwerken is meer dan plannen tekenen. Het is ook samenwerken, luisteren, onderzoeken, overtuigen en inspireren. Stramien denkt en werkt procesmatig en beschouwt zich als teamspeler binnen de complexe realiteit van stedenbouw en architectuur. Als één van de radertjes van het projectteam willen wij onze bijdrage leveren met inspirerende concepten, realiseerbare ideeën en concrete voorstellen. De kracht van overleg is de basis voor kwaliteit op lange termijn.

een realiseerbare toekomst

Stramien streeft naar ontwerpen die mensen gelukkig kunnen maken. Wij willen gebouwen en ruimten ontwerpen die zingen. Die ambitie vertrekt vanuit een sterk vertrouwen in onze toekomst. Als ontwerpers staan we immers voor steeds wisselende uitdagingen, maar we geloven in ons vermogen steeds nieuwe antwoorden te formuleren op verschillende terreinen: duurzaam bouwen, collectief denken, mobiliteitsvraagstukken oplossen. Een ‘creatief’ en ‘progressief’ ontwerpproces zijn steeds leidend.  

Team

Partners

Een goede samenwerking met professionele partners zorgt voor de optimale begeleiding van uw project. Door de jaren heen heeft Stramien een ruim netwerk opgebouwd van specialisten en organisaties die mee instaan voor een integrale benadering op maat van elke opdracht.

Cenergie cvba, Antwerpen

Royal Haskoning DHV Belgium, Mechelen

IRS studiebureau, Kortenberg

BC architects bvba, Brussel

ARA bvba, Antwerpen

Ney & Partners, Brussel

Arcadis Belgium, Antwerpen

LandLab, Arnhem

Lightning Design, Milaan

Erfgoed & Visie, Malle

Origin bvba, Brussel

RAU architecten, Amsterdam

Souto Moura Arquitectos SA, Porto

Vectris cvba, Leuven

Arcade nv, Antwerpen

Talboom Group, Puurs

. . . VRP vzw, Antwerpen Ringland vzw, Antwerpen NAV, Brussel Xatrax, Diepenbeek Antwerpen Averechts vzw, Antwerpen Cambio Chak López VE+NY Jimmy Kets Koen Broos Eveline Boonen