AP Hogeschool Antwerpen

Ontwerp voor een campus wetenschap en techniek

Campus Ellermanstraat vormt een onderdeel van het nieuwe gebouwencomplex op de kop van park Spoor Noord. De kop wordt gekenmerkt door torengebouwen die de skyline van dit stadsdeel in grote mate zullen bepalen. Van dichterbij echter zijn de secundaire en lagere tussengebouwen van groot belang in relatie tot hun onmiddellijke omgeving. Zij dienen als ‘witte sokkel’ voor het geheel en werken als schakel tussen de hoge torenblokken en het fijnmazige stedelijke weefsel er omheen. Campus Ellermanstraat is een van de twee campussen op Park Spoor Noord van de AP hogeschool. Beide campussen hebben hun eigen identiteit en leerprogramma. Transparantie en toegangen op het gelijkvloers, een leesbare gevelopbouw op mensenmaat en architectuur en vormgeving die zonder pretentie niet banaal is, zorgen ervoor dat AP Hogeschool, Campus Ellermanstraat - waar vooral de opleidingen Wetenschappen en Techniek zullen gehuisvest worden - een eigen gezicht krijgt dat zich integreert in de bestaande buurt én in het nieuwe bouwcomplex.

Publieke voorzieningen zoals onthaal, projectruimten, werk­cellen en cafetaria op het gelijkvloers. Dit niveau is een transit ruimte die de overgang maakt tussen stad, straat en school. Laboruimten voor specifiek onderwijs op de eerste verdieping, gegroepeerd rondom de centrale patio. De bovenbouw aan de Ellermanstraat biedt tenslotte plaats aan de leslokalen, auditoria, studie- en vergaderruimten en administratie.

De voornaamste opleidingen die worden gedoceerd zijn technische opleidingen. In het interieur werd dit doorgetrokken om de technieken niet te verstoppen maar te beschouwen als één groot laboratorium waarin de student les krijgt. Tegelijk is dit gebouw een hoogstandje qua techniek en duurzaamheid. Een zeer goede luchtdichting, thermal grid als revolutionair systeem van verwarming, nachtkoeling om het gebouw op temperatuur te houden en een knap gebouwbeheerssysteem zorgen ervoor dat dit gebouw werkt als een geoliede duurzame machine.

Overal heerst een lichte sfeer, aan de buitenzijde gecreëerd door welgerichte raamopeningen en doorzichten, aan de binnenzij­de door een centrale bindende en structurerende patio. Alle buitenruimten zijn ingericht als groene verblijfsruimten voor de gebruikers.

Read moreRead less