Integratie in elk ontwerp

Stramien is een multidisciplinair ontwerpbureau – gericht op duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw. Drijfveer van het bureau is de zinvolle integratie van de disciplines die onze omgeving vorm geven – architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning en ontwerp van publieke ruimte.

» lees meer

Veerkrachtige buurttuinen

De Sint-Elisabethwijk in Sint-Niklaas heeft nood aan een totaalvisie op het openbaar domein. Het is een opdracht die de disciplines communicatie, stedenbouw en publieke ruimte integreert en waarvoor onze expertise in mobiliteit én participatie sterk aan bod kan komen. Dit pilootproject creëert kansen op gebied van klimaatadaptatie zoals correcte waterhuishouding, aantrekkelijke groenvoorziening, stadskoeling, correcte mobiliteit […]

» lees meer