Participatie

Vandaag is er niets zo belangrijk als een draagvlak creëren voor een ontwerp. Empathie, betrokkenheid, cohesie en vertrouwen zijn essentiële sleutelbegrippen om een project in een buurt te realiseren. Een uitgebreid en sterk participatieproces brengt mensen samen én versterkt het ontwerp. Ontwerpers leren van de deelnemers, en ook omgekeerd, deelnemers leren van de ontwerpers.

Stramien gelooft sterk in participatie. Door ontwerpers, omwonenden, lokale experts en andere relevante actoren samen te brengen, ontstaat er empathie voor andere meningen en groeit het draagvlak voor een project. Onze ontwerpers hanteren actieve werkvormen waarbij actoren van verschillende afkomst en interesseniveaus worden aangesproken. Samen met de opdrachtgever zoeken we de werkvorm en het communicatiemiddel die het beste passen bij de betrokken buurt, op basis van achtergrond, verwachtingen en noden van de verschillende stakeholders.

"Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody."

Jane Jacobs