Participatie

Vandaag is ontwerpen iets dat samen gebeurd. Naast ontwerpers krijgen ook de omwoners, gebruikers, actiegroepen, lokale experts, bedrijven, middenveld, administraties en allerlei andere betrokkenen een steeds grotere rol. Stramien zet al jaren in op deze interdisciplinariteit. Het gecreëerde draagvlak bevordert de implementatie en het beheer. Empathie, betrokkenheid, cohesie en vertrouwen zijn essentiële sleutelbegrippen om een project in je buurt te realiseren. Een uitgebreid en sterk participatieproces brengt buurtbewoners, andere betrokkenen en ontwerpers samen om zo het ontwerp te versterken. Ontwerpers leren van de deelnemers en deelnemers leren van de ontwerpers en van elkaar.

Iedereen kan ‘maker’ worden en deelnemen aan het uitdenken van een levendige, gezonde, inclusieve en duurzame omgeving. Onze participatiedeskundigen hanteren actieve werkvormen waarbij deelnemers van verschillende afkomst en interesseniveaus worden aangesproken. Participatie is maatwerk, want dé participatiemethode bestaat niet. Samen zoeken we de werkvorm en het communicatiemiddel dat het beste past bij de opdracht.

Stramien wil zo een sterk platform aanbieden voor een open dialoog over onze gezamenlijke toekomst.

"Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody."

Jane Jacobs