Binnentuin AP Plantijn Antwerpen

Voor de nieuwe Artesis Plantijn Hogeschool (Campus Ellermanstraat) vormen gebouw en omgeving een geheel. Via de ingang aan de brugzijde is het gebouw met Park Spoor Noord gelinkt. De centrale patio op de parkingkelder en de platte daken worden met een duurzame meerwaarde voor de gebruikers ingericht; de patio als een aangename ontmoetingsruimte, de daken als aantrekkelijke kijktuin en hemelwaterbuffer.

De patio van de campus is meer dan een daktuin. Hij werd opgevat als een centrale ruimte waarrond circulatie, ontmoeting en gemeenschappelijke functies worden gegroepeerd. De tuin wordt gedetailleerd en gecompartimenteerd met drie heuvels en opvallende architectonische witte banken. Grote, meerstammige en bloeiende Cornusstruiken maken van de patiotuin een herbergzame plek te midden de hogere omliggende bebouwing. De onderbeplanting is het jaarrond attractief en vergt een minimaal onderhoud.

De daktuin is zichtbaar vanuit de omstaande gebouwen en verwijst naar het recente spoorverleden. Verschillende Sedumsoorten – heel eigen aan spoorwegbermen - worden in drie kleuren afwisselend in rechte ‘sporen’ aangeplant. Tussen deze lijnen zijn functionele paden aangelegd in ‘spoorgrind’. Om het weelderig karakter van het oude spooremplacement te benadrukken worden de Sedumsoorten aangevuld met siergrassen. Bij de kleinste zucht zorgen zij voor beweging op het dak.

Read moreRead less