Dorpscentrum Blaasveld

Levendig dorp op de oevers van de Zwarte beek

Stramien cv werkt aan de herinrichting van Blaasveld, een deelgemeente van Willebroek. De aanleiding is tweeledig: enerzijds de vernieuwing van de versleten riolering onder de Mechelse steenweg, anderzijds de noodzakelijke update van het openbaar domein. Samen met het bestuur en de administratie gaan we voor een aantrekkelijke openbare ruimte, veilig verkeer, vergroening en sterke klimaatadaptatie. Finaal wordt de verbetering van de leef- en woonkwaliteit van heel Blaasveld beoogd.

Het betreft een omvangrijk project voor de gemeente; de steenweg alleen is anderhalve kilometer lang. Naast de steenweg worden een woonwijk, twee pleinen en de uitbreiding van het dorpspark als één integraal project onder handen genomen.

De ontwerpfase steunt op een gezonde burgerparticipatie. Na een eerste participatietraject met werkgroepen en een enquête worden er vier doelstellingen gesteld: een aangename dorpsplein met ruimte voor ontmoeting, veilige en leefbare straten en buurtpleinen, veilige schoolomgevingen en meer ruimte voor water en groen. Op basis hiervan groeide het voorontwerp, waarna we opnieuw naar de mening van de burgers polsen tijdens een webinar en een online bevraging.

De Mechelse steenweg is een belangrijke verkeersas; bredere voet- en fietspaden, een zone 30 in de dorpskern en woonwijken, verhoogde plateaus op belangrijke kruispunten, drie bushaltes in het centrum en betere parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s zorgen voor verbeterde mobiliteit.

Waar mogelijk wordt de verzegelde grond onthard en vergroend. De vervlechting van het dorp met de vallei van de Zwarte beek als belangrijkste, groene dorpsruimte is daar een onderdeel van. De waterberging voor het dorp wordt er op een landschappelijke manier ingepast in een nieuw vijverpark met poelen en wadi’s. De natuurlijke vallei en het Park Bel Air vormen gaan zo een fijne tango aan met het dorp.

Read moreRead less