Kendall Antwerpen

Transformatie van pakhuis tot hedendaags kantoorgebouw

Het basisconcept voorziet halverwege het gebouw de uitbraak van een volledige vloerplaat om voldoende lichtinval te garanderen. Tegen de scheimuur is - op elke verdieping - een lange kern ingeplant met daarin alle vaste voorzieningen. De hele oppervlakte eromheen blijft open en invulbaar als flexibel kantoorlandschap.

Het bestaande dakvolume wordt vervangen door een nieuwe, transparante staalstructuur. De ritmiek en regelmaat ervan verwijzen naar de rigide baksteenarchitectuur van het oude pakhuis zelf. Daardoor is het nieuwe dak tegelijk verlengde én tegengestelde van het bestaande gebouw. Beide delen vormen samen een nieuwe eenheid.

Het hele gebouw wordt geklimatiseerd via een energiezuinig concept met zonnewering, nachtventilatie en natuurlijke free-cooling. Uitgebreid studiewerk toonde aan dat ook bij renovaties al deze duurzame ingrepen mogelijk en rendabel zijn – zij leveren een zinvolle bijdrage tot de kwaliteit van de architectuur en het comfort in het gebouw.

Read moreRead less