Nieuwmoer Kalmthout

Ontwikkelingsplan en ontwerp sociale wooneenheden

Nieuwmoer is een deelkern van Kalmthout, gelegen in een agrarisch landschap. Sporen van oude turfvaarten en groene landschapskamers zijn er nog duidelijk waarneembaar. Nieuwmoer-dorp is een compacte woonkern midden in deze open ruimte. Het dorp kenmerkt zich door kleinschalige en individuele lage bebouwing met de kerk als beeldbepalend baken.

Het ontwerp hecht zich vast aan het centrum van Nieuwmoer via de bestaande wegels en de landschapskamers. Het behoudt de openheid en het contact tussen dorp en landschap. Met de juiste schaal, materiaalgebruik en typologische verwijzing, wordt dit ontwerp een onderdeel van dit typische dorp.

Woningen worden gebundeld in landschapskamers (ca. 20 units) als autonome “erven”. Elk erf heeft een eigen parkeerpocket en bestaat uit verschillende woontypologieën. Deze woonstempels refereren naar de oude en lokale hoeves in deze streek.

Een centrale groene ruimte ent zich op de bestaande structuur, zorgt voor uitzicht op het ruime landschap en verbindt tegelijk de wijk met het centrum en de kerk. Water wordt gebufferd en afgevoerd naar kleine beekjes en grachten. Zij behouden het agrarische karakter van deze site en begrenzen de landschapskamers. De woningen hebben een totale footprint van slechts 12-15% en ook de verharding is minimaal. Dit is een groene wijk in het centrum van het dorp.

De ontsluiting wordt verdeeld over twee aparte toegangen zonder doorgaande verbinding. Dit vermijdt doorgaand verkeer en beperkt de hoofdinfrastructuur tot een absoluut minimum, ook al is de auto-bereikbaarheid van elke woning gegarandeerd. Een tracé van paden en wegels bouwt verder op de bestaande structuur en zorgt voor een goede doorwaadbaarheid voor fietsers en voetgangers.

Het basisconcept met gebundelde woonvelden bezit een grote flexibiliteit in fasering én in samenstelling. Zo kan het in een aantal fasen worden opgedeeld die zelfs bij een gedeeltelijke realisatie toch alle kwaliteiten van het basisconcept integraal behouden.

Read moreRead less